BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałek Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Szacowanie naturalnej stopy procentowej dla Polski
Measuring the Natural Rate of Interest in Poland in the Context of the Taylor Rule
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 2, s. 161-181, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Filtry Kalmana, Naturalna stopa procentowa (NSP), Reguła Taylora
Interest rate, Kalman filters, Natural interest rate, Taylor rule
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Naturalna stopa procentowa (NSP) jest jednym ze składników reguły stopy procentowej zaproponowanej przez Johna B. Taylora (1993) (reguły Taylora). Pierwotnym celem reguły jest dostarczenie rekomendacji dla władz banku centralnego w zakresie optymalnego poziomu stopy procentowej. Z punktu widzenia banku centralnego, stosującego strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, głównym zadaniem jest stabilizacja inflacji na niskim poziomie, co wymaga precyzyjnego dostrojenia stóp realnych do tzw. poziomu naturalnego. NSP jest kategorią bezpośrednio nieobserwowalną, dlatego podejmowane są liczne próby jej estymacji. W pracy zaprezentowano wyniki pomiaru NSP w Polsce w latach 1998-2011 z wykorzystaniem metody graficznej oraz filtru Kalmana. Otrzymane szacunki NSP uwzględniono w rozważanej regule Taylora, a następnie dokonano porównania uzyskanych zaleceń. (abstrakt oryginalny)

The natural real interest rate (NRI) is one of the components of the interest rate rule presented by J.B. Taylor (1993) (Taylor rule). Original proposal of this rule is to provide recommendations for the monetary authorities for achieving good economic performance. Essential task of the central bank pursuing the strategy of direct inflation targeting is to stabilize inflation at low level. Its realization needs fine tuning of real interest rate to natural level rate of interest. Unfortunately, the NRI is not observable, so it must be estimated. In the paper we present results of estimation NRI in Poland in 1998-2011. We apply the graphical method to determine the level of NRI and Kalman filter to estimate time-varying natural rates of interest. The inclusion of estimates of the NRI in the Taylor rule allows to compare recommendations from different methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amato J.D. (2005), The Role of the Natural Rate of Interest in Monetary Policy, BIS Working Papers, 171, Bank for International Settlements.
 2. Baranowski P. (2008), Reguła Taylora oraz jej rozszerzenia - przegląd badań, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, 1-23.
 3. Basdevant O. (2003), On Application of State-Space Modelling in Macroeconomics, Discussion Paper Series, 03/02, Reserve Bank of New Zealand.
 4. Basdevant O., Björksten N., Karagedikli O. (2004), Estimating a Time Varing NReal eutral Interest Rate for New Zealand, Discussion Paper Series, 04/01, Reserve Bank of New Zealand.
 5. Blinder A.S. (2001), Bankowość centralna w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa.
 6. Brzoza-Brzezina M. (2003a) Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, "Ekonomista" 4, 457-477.
 7. Brzoza-Brzezina M. (2003b), Rola naturalnej stopy w polskiej polityce pieniężnej, "Ekonomista", 5, 593-612.
 8. Filar D. (2004), Naturalna realna stopa procentowa w Polsce, "Rzeczpospolita", 16.08.2004.
 9. Hamilton J.D. (1994), State-Space Models, [w:] Engle R.F, McFadden D.L. (red.), Handbook of Econometrics, IV, North-Holland, Amsterdam, Rozdział50, s. 3041-3077.
 10. Laubach T., Williams J.C. (2001), Measuring the Natural Rate of Interest, FEDS Working Paper, 2001-56.
 11. Michałek A. (2009) Znaczenie szacowania PKB potencjalnego w kontekście weryfikacji reguły Taylora, "Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia", XXXIX, 257-268.
 12. Mumtaz H. (2009), State Space Models and the Kalman Filter, SEACEN-CCBS/BOE-BSP Workshop on DSGE Modelling and Econometric Techniques.
 13. Neiss K., Nelson E. (2003), The Real Interest Gap as an Inflation Indicator, "Macroeconomic Dynamics", 7, 239-262.
 14. Petru R., Mrowiec M. (2007), Jaka jest naturalna stopa procentowa?, "Nawigator", Bank BPH, luty, 6-10.
 15. Solow R., Taylor J.B. (2002), Inflacja, bezrobocie, a polityka monetarna, CeDeWu, Warszawa.
 16. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 17. Taylor J.B. (1993), Discretion versus policy rules in practice, "Carnegie-Rochester Series on Public Policy", 39, 195-214.
 18. Taylor J.B. (1999) The Robustness and Efficiency of Monetary Policy Rules as Guidelines for Interest Rate Setting by the European Central Bank, "Journal of Monetary Economics", 43, 655-679.
 19. Taylor J.B. (2000) Alternative Views of the Monetary Transmission Mechanism: What Difference Do They Make for Monetary Policy, "Oxford Review of Economic Policy", 60-73.
 20. Taylor J.B. (2007), Explanatory Power of Monetary Policy Rules, NBER Working Paper 13685.
 21. Taylor J.B., Williams J.C. (2010) Simple and Robust Rules for Monetary Policy, Working Papers Series, Federal Reserve Bank of San Francisco.
 22. Tusell F. (2011), Kalman Filtering in R, "Journal of StatisticalSoftware", 39, (2).
 23. Van den Bossche F.A.M. (2011), Fitting State Space Models with EViews, "Journal of Statistical Software", 41, (8).
 24. Welch G., Bishop G. (1995), An Introduction to the Kalman Filter, University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Computer Science, Chapel Hill, NC, USA. TR95-041.
 25. Wallace Ibhagui O. (2010), Application of the Kalman Filter to Interest Rate Modelling, AIMS, University of Cape Town, South Africa.
 26. Wicksell K. (1898), Interest and Prices. A Study of the Causes Regulating the Value of Money, tłumaczenie R.F. Kahn, New York, 1936.
 27. Wicksell K. (1907), The Influence of the Rate of Interest on Prices, "The Economic Journal", June, 213-220.
 28. Williams J.C. (2003), The Natural Rate of Interest, FRBSF Economic Letter 2003-32, October.
 29. Winek D., Robak S. (2003), Naturalna stopa procentowa, luka PKB i inercja inflacyjna, a wybór optymalnej stopy procentowej. Badania dla Polski 1992-2002, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych.
 30. Woodford M. (2001), The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy, "American Economic Review" 91(2), 232-237.
 31. Założenia polityki pieniężnej na 2011 rok, NBP, Warszawa, wrzesień 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu