BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stryjewski Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
Tytuł
Analiza zachowania przedsiębiorstwa wobec ryzyka rynkowego
The Analysis of a Company Reaction to the Market Risk
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 2, s. 199-210, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Analiza ryzyka, Model GARCH, Ryzyko rynkowe
Enterprise risk, Risk analysis, GARCH model, Market risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryzyko rynkowe jest nieodłącznym zjawiskiem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wraz ze wzrostem ryzyka niektóre przedsiębiorstwa reagują racjonalnie, starając się ograniczyć jego wpływ na swoją działalność (działanie defensywne), inne natomiast upatrują szansę na wzrost udziału w rynku i podniesienie rentowności w momentach turbulencji (działanie agresywne). Wówczas mogą one zrealizować dodatkową premię wynikającą z działalności na trudnym rynku. W artykule podjęto próbę analizy reakcji przedsiębiorstwa na zmiany ryzyka rynkowego za pomocą modelu GARCH-M. (abstrakt oryginalny)

Market risk is an inseparable phenomenon in running a business. Along with the risk growth, some of the companies react rationally by trying to reduce its influence on their activity (defensive action). The others can see a chance for market share growth as well as for profitability raising in turbulence moments (aggressive action). Then they can realize some additional bonus which results from the activities on difficult market. In this article there is an attempt to analyze the reaction of an enterprise to market risk changes by using a GARCH-M model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszkiewicz J., Bejm T., Bryl A., Górnik J., Kozera I., Leski J., Łapiński G., Wietrzyk A., Witalis M. (2003), Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Poznań.
 2. Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", 31, 307-327.
 3. Box G. E. P., Jenkins G. M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa.
 4. Drucker P. F. (2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 5. Engle R (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica", 50, 4, 987-1007.
 6. Engle R., Lilien D., Robins R. (1987), Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The Arch-M Model, "Econometrica", 55, 2, 391-407.
 7. Gruszczyński M., Podgórska M. (1996), Ekonometria, SGH, Warszawa.
 8. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE Warszawa.
 9. Pawłowski Z. (1976), Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa.
 10. Porter M. (2006), Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa.
 11. Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 12. Stryjewski T. (2010), Symulacyjna prognoza rozmiarów kryzysu w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", 3, 21-24.
 13. Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 14. Varian H.R. (2005), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
 15. Żółtowska E. (1997), Funkcje produkcji, UŁ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu