BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietras Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie), Pałka Edward (Bydgoska Szkoła Wyższa)
Tytuł
Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego : wybrane problemy
Logistics in Crisis Management
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2012, t. 39, s. 167-185, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Sytuacje kryzysowe
Logistics, Road traffic safety, Crisis situations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane elementy działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych. Zaprezentowano propozycję systematyzacji wszystkich zagrożeń, przedstawiając przy tym szczegółowy podział tych związanych z żywiołami. Odniesiono się do wybranych elementów problematyki sytuacji kryzysowych w ruchu drogowym, przedstawiając stan za lata 1990-2010, a także prognozy ofiar śmiertelnych związanych z ruchem drogowym do roku 2013. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected elements of logistics in crisis management. The concept of categorization of all potential hazards is introduced along with detailed division of the dangers caused by natural disasters. The article also discusses selected elements of crisis management in road traffic focusing on the period of 1990-2010 and presenting the forecast of traffic fatalities for the year of 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gapiński Sz., Krystek R. (2008), Bezpieczeństwo transportu, "Magazyn Autostrady", Nr 10.
 2. Homplewicz J. (1996), Przepisy ramowe polskiego kodeksu drogowego, Wrocław.
 3. Maslow A.H. (1943), A Theory of Human Motivation, "Psychological Reviev", t. 50.
 4. Nowak E. (2005), Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON Warszawa, Warszawa.
 5. Nowak E. (2008), Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, AON , Warszawa.
 6. Nowak W., Nowak E. (2009), Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź-Warszawa.
 7. Osińska M., (red.) (2007), Ekonometria współczesna, Wyd. Dom Organizatora, TNO iK, Toruń.
 8. Pieprzny S. (2007), Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów.
 9. Pietras Z., Dołkowski R. (2010), Bezpieczeństwo w transporcie drogowym jako problem, "Logistyka" nr 2/2010, Polit. Radomska, Radom.
 10. Rajchel K. (1975), Prawo drogowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 11. "Rocznik Statystyczny GUS" 1996, 1997, 2000, 2003, 2006, 2008.
 12. Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.
 13. Strelau J. (2003), Psychologia. Podstawy psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 14. Sztompka P. (2002), Socjologia Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 15. Urban A. (2009), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa.
 16. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., Dz.U.07.89.590.
 17. Żuber M. (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Różne oblicza bezpieczeństwa, wyd. WSOWLąd, Wrocław, 2010, Pietras Z., Ekonomiczne i logistyczne aspekty wypadków w transporcie drogowym.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu