BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha-Lech Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ skłonności behawioralnych na decyzje dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych
Impact of Behavioral Inclinations on Voluntary Retirement Savings Decisions
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 126-140, bibliogr. 10 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Oszczędności emerytalne, Finanse behawioralne, Oszczędności
Retirement savings, Behavioural finance, Savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawą rozważań zawartych w niniejszym artykule stała się prezentacja najistotniejszych inklinacji o charakterze behawioralnym występujących w zachowaniach jednostek w odniesieniu do gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych oraz ukazanie ich wpływu na dokonywane wybory. W kolejnej części opracowania na podstawie zidentyfikowanych skłonności behawioralnych dokonano ponadto próby wskazania możliwości wykorzystania tejże wiedzy dla konwersji pewnych cech jednostek, oddziałujących na analizowane decyzje negatywnie, na cechy o wymiarze pozytywnym.(abstrakt oryginalny)

The basis for conducting critical investigation in this article is the presentation of the main heuristics and biases in retirement savings behavior and showing their impact on decision making. Assuming the occurrence of these identified behavioral propensities, in the final part of this contribution the author attempts to determine a possibility to use this knowledge to converting negative attributes affecting analyzed decisions into positive attributes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agnew J.R., Pension Participant Behavior, [w:] Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets, red. H.K. Baker, John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey 2010.
  2. Akerlof G.A. i in., Zwierzęce instynkty, Studio EMKA, Warszawa 2010.
  3. Ariely D., Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
  4. Benartzi S. i in., Heuristics and biases in retirement savings behavior, "Journal of Economic Perspectives" 2007, vol. 21, no 3.
  5. Choi J.J. i in., Defined Contribution Pensions: Plan Rules, Participant Decisions, and The Path of Least Resistance, National Bureau of Economic Research, Working Paper 8655, 2001a.
  6. Choi J.J. i in., For Better or For Worse: Default Effects and 401(k) Savings Behavior, National Bureau of Economic Research, Working Paper 8651, 2001b.
  7. Duflo E. i in., The Role of Information and Social Interactions in Retirement Plan Decisions: Evidence from a Randomized Experiment, National Bureau of Economic Research, Working Paper 8885, 2002.
  8. Madrian B.C. i in., The power of suggestion: inertia in 401(k) participation and savings behavior, "The Quarterly Journal of Economics", November 2001, vol. CXVI.
  9. Mitchell O. i in., Lessons from Behavioral Finance for Retirement Plan Design, Pension Research Council Working Paper, no 2003-6.
  10. Zauberman G. i in., Time Perception and Retirement Saving: Lessons from Behavioral Decision Research, Pension Research Council Working Paper, no 2010-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu