BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza potencjału kreatywności mieszkańców Warszawy
Analysis of the creativity potential of the inhabitants of Warsaw
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2012, nr 4, s. 40-49, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kreatywność, Analiza demograficzna, Struktura demograficzna, Struktura społeczna
Creativity, Demographic analysis, Demographic structure, Social structure
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest analizie potencjału kreatywności mieszkańców Warszawy według jej dzielnic w latach 1994-2009. Ma ona określić kierunek i natężenie zachodzących zmian oraz wyodrębnić te dzielnice Warszawy, w których proces ten przebiegał podobnie. W tym celu zaproponowano wyznaczenie indeksu kreatywności jako zmiennej syntetycznej, z uwzględnieniem takich cech statystycznych, jak: płeć, wiek i wykształcenie oraz gęstość zaludnienia. (fragment tekstu)

The observed transformations of Warsaw for years relate i.a. a creative potential of human resources. The article presents the socio-demographic population structure of the capital, a proposal to assess their creativity, through the fixing a synthetic variable based on the statistical characteristics such as gender, age and education as well as population density. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bathmaker A. M., Appleby Y. (2006), The new skills agenda: increased lifelong learning or new sites of inequality?, "British Educational Research Journal", No. 32/5
 2. Becker J. B., Berkley K. J., Geary N., Hampson E., Herman J. P., Young E. (2007), Sex differences in the brain, Oxford University Press, University of Oxford
 3. Coleman P., O'Hanlon A. (2004), Ageing and development: Theories and research, London, Hodder Arnold
 4. Cropley A. J. (1994), Creative intelligence: A concept of"true"giftedness, "European Journal for High Ability", No. 5
 5. DeVries G. J., DeBruin J. P. C., Uylings H. B. M., Corner M. A. (1984), The relation between structure and function, "Progress in Brain Research", vol. 61, Elsevier Science Publishers, Amsterdam
 6. Einstein G. (2007), Sex and the brain, MIT Press, Cambridge
 7. Florida R., Tinagli I. (2004), Europe in the creative age, Carnegle Mellon, USA
 8. Glińska E. (2008), Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 9. Glińska E., Florek M., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer
 10. Heilman K. (2005), Creativity and the brain, Psychology Press, New York and Hove
 11. Jałowiecki B. (2000), Percepcja przestrzeni Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2,Wydawnictwo UW, Warszawa
 12. Jałowiecki B., Krajewska M., Olejniczak K. (2003), Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, Wydawnictwo UW, Warszawa
 13. Jałowiecki B. (2006), Czy Warszawa staje się miastem Trzeciego Świata?, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4, Wydawnictwo UW, Warszawa
 14. Kochanowska D., Kochanowski M. (2000), Polskie miasta w procesie globalizacji, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, Wydawnictwo UW, Warszawa
 15. Madurowicz M. (2007), Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwo UW, Warszawa
 16. Malina A. (2006), Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 726, Wydawnictwo AE, Kraków
 17. Maslow A. H. (1954), Motivation and personality, New York, Harper
 18. Nowińska-Łaźniewska E., Górecki T. (2005), Metody badań przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2, Wydawnictwo UW, Warszawa
 19. "Przegląd Statystyczny Warszawy" (z lat 1995-2011), Urząd Statystyczny Warszawy, Warszawa
 20. Wyganowski S. (2006), Dokąd zmierza Warszawa?, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4, Wydawnictwo UW, Warszawa
 21. Zegar T. (2003), Proces integracji obszaru metropolitalnego Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, Wydawnictwo UW, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu