BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anna Irena (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie modeli ścieżkowych w diagnozowaniu pozycji rynkowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego
The Application of Path Models in Diagnozing the Market Position of Products Offered by the Enterprises in Conditions of Economic Crisis
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2011, nr 17, s. 225-242, ryc., tab., bibliogr. 8 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych = The Impact of the Crisis on the Behavior of Enterprises and Regional Structure Changes
Słowa kluczowe
Pomiar siły, Kryzys gospodarczy, Produkt na rynku, Napoje bezalkoholowe, Preferencje konsumenta, Kampanie reklamowe
Power measurement, Economic crisis, Product on the market, Soft drinks, Consumer preferences, Advertising campaign
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Coca-Cola
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie modeli ścieżkowych (path models) jako metody hierarchicznej analizy kształtowania preferencji konsumenckich wobec produktów przemysłu rozlewniczego wód i napojów bezalkoholowych ze szczególnym ukierunkowaniem na produkty firmy Coca-Cola. Wykorzystane w badaniach modele ścieżkowe umożliwiły pomiar siły oddziaływań między zmiennymi oraz ujęcie badanych zmiennych ukrytych oraz obserwowalnych w kategoriach wpływu oraz wzajemnych związków. Zastosowane modele umożliwiły zdiagnozowanie siły oddziaływania promocji oraz reklamy (podstawowych narzędzi marketingowych, które stosowane są w przemyśle rozlewniczym) na preferencje konsumentów. Dokonano również charakterystyki stosowanych przez firmę Coca-Cola strategii marketingowych warunkujących podjęcie właściwych decyzji strategicznych w celu utrzymania wiodącej pozycji firmy w warunkach kryzysu gospodarczego.(fragment tekstu)

The article presents an application of path models as a method of analyzing hierarchical preferences of consumers. The analysis focuses mainly on soft drinks industry with special attention given to Coca-Cola Poland products. The study of path models helped to diagnose which factors directly influence respondents' attitudes towards commercials, promotion, Coca-Cola brand, preferences of chosing soft drinks and making consumer choices. A-B Fishbein Ajzen model and AAD-AB model became the basis to build path models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babicz-Zielińska E., Przybyłowski P., 1993, Ocena przydatności wybranych metod badań preferencji żywieniowych, Żywienie Człowieka i Metabolizm, nr 20(2), s. 121-130.
  2. Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., 1992, Badania marketingowe (Metody i oprogramowanie komputerowe, rozdz. 2 i 3), Wyd. AE, Kraków-Warszawa.
  3. Gołata E., 1992, Możliwości zastosowania analizy ścieżkowej w demografii, Studia Demograficzne, nr 4 (110).
  4. http://www.cocacola.com.pl/355_987.htm
  5. Michalski E., 1971, Badania rynku w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, PWE, Warszawa.
  6. Nikołajczuk L., 1979, System konsumpcji. Mechanizm wyboru społecznego, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa.
  7. Rudnicki L., 2004, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  8. Schumacker R.E., Lomax R.G., 1996, A beginner's guide to structural equation modeling, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu