BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anna Irena (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego
Implementation of TQM System in Improving the Competitive Position of Industrial Enterprises
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2011, nr 17, s. 243-260, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych = The Impact of the Crisis on the Behavior of Enterprises and Regional Structure Changes
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Zarządzanie przez jakość, Implementacja
Industrial enterprises, Total Quality Management (TQM), Implementation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu finansowego, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków. Klient jest zadowolony wtedy, gdy otrzymuje wyrób dobrej jakości. Dlatego głównym celem przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie jakości wyrobów dla uzyskania pełnej satysfakcji klienta. Szczególnego znaczenia nabiera tu realizacja zasad TQM, czyli kompleksowego zarządza przez jakość. Zasadniczym elementem mającym decydujący wpływ na poprawę funkcjonowania organizacji oraz ograniczenia kosztów jest zmiana sposobu myślenia pracowników oraz nastawienie na wysoką jakość wytwarzanych towarów oraz świadczonych usług. Jedynie wykwalifikowani, świadomi realizowanej misji oraz wewnętrznych i zewnętrznych współzależności pracownicy mogą pracować efektywnie, przynosząc tym samym zyski zatrudniającej ich organizacji. Wdrożenie systemu TQM jest jedyną właściwą drogą dającą duże korzyści wprowadzającemu ją zakładowi, satysfakcję pracownikom oraz pełne zadowolenie klientów. (fragment tekstu)

The main aim of each industrial enterprise is to achieve the long-term financial success. The source of that is customer satisfaction, benefits for organisation and its members. Customer is satisfied when he receives high quality product. Therefore the essential task of industrial enterprise is the continuous improvement of product quality. Realisation of TQM principles is of great importance. The TQM philosophy is an innovative way of company management. It promotes building of comprehensive, individual organisational culture of enterprise with common aims and values. The change of philosophy of thinking and workers concentration on high quality products manufacturing are the principal factors which influence the increase of company's operations. Only these workers who are qualified and conscious about company's mission as well as internal and external dependencies, can work effectively. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank J., 1997, Zarządzanie przez jakość, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 2. Bergman B., Klefsjö B., 2003, Quality, from Customer Needs to Customer satisfaction, Lund.
 3. Bonstingl J.J., 1995, Szkoły jakości, Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, CODN, Warszawa.
 4. Chować E., 2003, Kapitał pracowniczy w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wykreowanej na bazie TQM, Problemy Jakości, nr 4.
 5. Hamrol A., Mantura W., 1998, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 6. Hill T., 1991, Production and operations management, Cambridge.
 7. Karaszewski R., 1999, Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, Tonik, Toruń.
 8. Karaszewski R., 2001, TQM teoria i praktyka, Dom Organizatora, Toruń.
 9. Karaszewski R., Buszko M., 2002, TQM a kultura organizacyjna, Problemy Jakości, nr 1.
 10. Oakland J.S., 2004, Oakland on Quality Management, Elsevier Butterworth-Heinemann.
 11. Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM, 2006, red. J. Łańcucki, AE w Poznaniu, Poznań.
 12. Polska Nagroda Jakości, 2002.
 13. Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 14. Steinbeck H.H., 1998, TQM Kompleksowe Zarządzanie Jakością, Placet, Warszawa.
 15. Szczepańska K., 2009, Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu