BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochenek Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy
John Paul II on the Key Issues of Work
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 1, s. 5-22, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Czas wolny, Człowiek a praca, Katolicka etyka pracy, Godność człowieka
Leisure time, Human and labour, Catholic work ethic, Human dignity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jan Paweł II nie zajmował się wszystkimi zagadnieniami interesującymi ekonomię, a jedynie kwestiami dotyczącymi ludzkiej pracy. Przeprowadził wnikliwą analizę istoty i roli pracy w życiu człowieka i społeczeństwa, godności pracy, solidarności świata pracy, sprzeczności między pracą a kapitałem, wyzyskiem ludzi pracy oraz prawa do wypoczynku, a także wyodrębnił podmiotowy i przedmiotowy wymiar pracy. Powyższe dociekania wokół różnych aspektów pracy stanowią oryginalne wzbogacenie współczesnej myśli ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

John Paul II did not deal with all the issues which are of interest to economics, but only with the issues of human work. He conducted a thorough analysis of the nature and role of work in the life of man and society, the dignity of work, solidarity among working people, the contradictions between labour and capital, the exploitation of working people, and the right to rest. He also the distinguished between the subjective and objective dimensions of work. These investigations into various aspects of work constitute a genuine enrichment of contemporary economic thought. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borutka T. (2005a), Etyka życia gospodarczego, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, A. Zwoliński (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 2. Borutka T. (2005b), Nauczanie społeczne Kościoła , [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, A. Zwoliński (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 3. Duda M. (2005), Etyka pracy, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, A. Zwoliński (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 4. Jan Paweł II (1981), Laborem exercens, Pallottinum, Poznań.
 5. Jan Paweł II (1987a), Homilia podczas nabożeństwa maryjnego (Katowice, 20 czerwca 1983 r.), [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), cz. 2, Wydawnictwo KUL, Rzym-Lublin.
 6. Jan Paweł II (1987b), Orędzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (2 października 1979 r.), [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), cz. 2, Wydawnictwo KUL, Rzym-Lublin.
 7. Jan Paweł II (1987c), Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 roku, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano.
 8. Jan Paweł II (2000), List apostolski Dies Domini, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 9. Jan Paweł II w Polsce. 31 maja 1997-10 czerwca 1997. Przemówienia, homilie (1997), Wydawnictwo Znak, Kraków.
 10. Jarmołowicz W. (2009), Praca we współczesnej teorii i praktyce gospodarowania. Wykład inauguracyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 11. Koral K. (2005), Encykliki społeczne, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, A. Zwoliński (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 12. Majka J. (1987), Nauka społeczna Kościoła, jej charakter i miejsce w orędziu ewangelicznym, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), cz. 1, Wydawnictwo KUL, Rzym-Lublin.
 13. Mazur J. (2005), Katolicka nauka społeczna, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, A. Zwoliński (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 14. Ostrowski M. (2005), Czas pracy, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, A. Zwoliński (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 15. Płużański T. (1995), Filozofia dla ekonomistów, cz. 2, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 16. Przesławska G. (2004), Jan Paweł II (Karol Wojtyła), [w:] Słownik historii myśli ekonomicznej, E. Kundera (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 17. Spychalski G. B. (2001), Zarys historii myśli ekonomicznej, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 18. Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu