BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszewska Hanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wynagrodzenie gigantów polskiej gospodarki po akcesji do UE
Remuneration of Giants of the Polish Economy after Accession to the UE
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 1, s. 23-35, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Płace, Wynagrodzenia, Zróżnicowanie płac, Wynik finansowy
Wages, Remuneration, Wage differential, Financial performance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki analizy zmian, które dokonały się w sferze płac, w tym ich powiązania z poziomem rentowności największych przedsiębiorstw w Polsce po akcesji. Trendy dotyczące zmian strukturalnych definiowane są z uwzględnieniem przekroju według sekcji, form własności, udziału kapitału zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

The article contains results of analysis of changes which took place in the sphere of pays, in this their connecting with the level the profitability of the largest enterprises in Poland after the accession to the UE. Trends concerning structural changes are being defined including the diameter according to section, forms of the property, participation of foreign capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lista 500, "Rzeczpospolita", kwiecień 2004.
  2. Lista 500, "Rzeczpospolita", kwiecień 2006.
  3. Lista 500, "Rzeczpospolita", kwiecień 2008.
  4. Lista 500, "Rzeczpospolita", kwiecień 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu