BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Bronisław (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Improvement of Quality of Used Frying Oil by Means of Active Carbons
Poprawa jakości zużytego oleju smażalniczego za pomocą węgli aktywnych
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 9-18, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Żywność, Chemia spożywcza, Badanie produktów spożywczych, Technologia, Produkty żywnościowe
Food, Food chemistry, Food products study, Technology, Food products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem węgli aktywnych o różnych właściwościach powierzchniowych do oczyszczania zużytego medium smażalniczego. Stosowane węgle aktywne przygotowano przez wygrzewanie handlowego węgla aktywnego w temperaturze 1000 °C w atmosferze azotu (ARW) oraz przez utlenianie nadtlenkiem wodoru (ARP2). Oczyszczaniu poddano fryturę, wyprodukowaną z oleju rzepakowego, przeznaczoną do smażenia w głębokim tłuszczu produktów żywnościowych. Medium smażalniczym był rafinowany olej rzepakowy z naturalnym osadem, pozwalający na długotrwałe smażenie dzięki opóźnieniu procesu oksydacji. Oczyszczanie oleju po smażeniu frytek za pomocą mieszaniny węgla ARW i ARP2 efektywnie poprawiło jego jakość. Traktowanie mieszaniną adsorbentów spowodowało obniżenie ilości substancji barwnych, produktów pierwotnego i wtórnego utleniania, także produktów hydrolizy kwasów tłuszczowych i związków polarnych. W wyniku oczyszczania wzrosła również ilość substancji o charakterze nienasyconym.(abstrakt oryginalny)

The results of studies on application of a mixture of active carbons of different surface properties in the process of purifying used frying oil are presented. The applied active carbons were prepared by heating commercial active carbon to temperature of 1000°C (ARW) and by oxidation with hydrogen peroxide (ARP2). Used frying rapeseed oil, for deep-frying of foodstuffs, was subjected to the adsorptive treatment. The frying medium was refined oil that allowed long-lasting deep-frying (Pan Max) owing to retardation of the oxidation process. The treatment with a mixture of active carbons caused a reduction in the amount of colour bodies, the products of primary and secondary oxidation, and, in addition, hydrolysis products of fatty acids and polar compounds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bansal R.C., Goyal M., Adsorpcja na węglu aktywnym, WNT, Warszawa 2009.
 2. Biniak S., Szymański G., Siedlewski J., Świątkowski A., The characterization of activated carbons with oxygen and nitrogen surface groups, "Carbon" 1997, vol. 35, pp. 1799-1810.
 3. Boehm H.P., Surface oxides on carbon and their analysis: A critical assessment, "Carbon" 2002, vol. 40, s. 145-149.
 4. Buczek B., Chwiałkowski W., Purification of the used palm oil by adsorption, "Polish Journal of Chemical Technology" 2008, vol. 10, pp. 19-20.
 5. Buczek B., Effect of high temperature treatment of active carbon on purification used frying oil, [in:] Proceedings 17th IGWT Symposium and 2010 International conference on Commerce, 21-25 September 2010, Romania, vol. II, pp. 926-931.
 6. Buczek B., Regeneracja adsorpcyjna zużytej frytury za pomocą handlowego krzemianu magnezu, Zeszyty Naukowe UEK, Towaroznawstwo 874, Wydawnictwo UEK, Kraków 2011, pp. 5-18.
 7. Cooke B.S., Adsorbent purification of frying, [in:] 5th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids: from Science to Applications, Gothenburg, Sweden, 2007, p. 326.
 8. Cooke B.S., Adsorbent treatment of frying oil: Commercial frying case study, [in:] 4th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future, Madrid (UCM), Spain, 2006, p. 399.
 9. Dollimore D., Heal G.R., An improved method for the calculation of pore size distribution from adsorption data, "Journal of Applied Chemistry" 1964, vol. 14, pp. 109-114.
 10. Dubinin M.M., Adsorption properties and microporous structures of carbonaceous adsorbent, "Carbon" 1987, vol. 25, pp. 593-597.
 11. Giugato P., Aveni M., Rana R., Notarnicola L., Modificazioneni indotte dalla frittura nell'olio extravergine di oliva, "Industrie Alimentari" 2004, vol. 435 (43), pp. 369-376.
 12. Jankowska H., Świątkowski A., Choma J., Węgiel aktywny, WNT, Warszawa 1985.
 13. PN-93-A-86926 - Oznaczanie liczby anizydynowej oraz obliczanie wskaźnika oksydacji tłuszczu Totox.
 14. PN-A-86934 - Spektrofotometryczne oznaczanie barwy.
 15. PN-EN ISO 5508:1996 - Analiza estrów metylowych.
 16. PN-EN-ISO 6885 - Oznaczanie liczby anizydynowej.
 17. PN-ISO 3960:1996 - Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 18. PN-ISO 5509:1996 - Przygotowanie estrów metylowych.
 19. PN-ISO 6320:1995 - Oznaczanie liczby jodowej.
 20. PN-ISO 660:1998 - Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 21. Sposób regeneracji tłuszczów posmażalniczych, 21, Biuletyn Urzędu Patentowego 2012, Nr 2, p. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu