BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Marek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowe ogniwo łańcucha logistycznego polskiej gospodarki rynkowej
Small and Medium-Sized Enterprises as Basic Links in the Logistic Chain of the Polish Market Economy
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 1, s. 37-48, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Logistyka w gospodarce, Analiza regionalna
Market economy, Small business, Logistic in business, Regional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej udział sektora MŚP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych przekracza z reguły 99%. Przedsiębiorstwa te zatrudniają 60-80% ogólnej liczby pracujących w gospodarce, a ich udział w tworzeniu dochodu narodowego wynosi od 60 do 90%. W latach 1996-2007 małe i średnie przedsiębiorstwa zwiększyły poziom i zakres wykonywanych usług. Zmniejszył się udział przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. W największym stopniu zmiany te dotyczą firm najmniejszych. Sytuacja sektora małych i średnich firm zróżnicowana jest nie tylko pod względem sektora własnościowego i rodzaju prowadzonej działalności. Znaczne różnice występują także w układzie regionalnym. Charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu. MŚP odgrywają coraz większą rolę w gospodarce narodowej, stając się istotnym źródłem wzrostu gospodarczego i ograniczenia bezrobocia. (abstrakt oryginalny)

The participation of the SME sector in developed countries in the overall number of economic entities outreaches 99%. These enterprises employ 60-80% of the overall number of employees and their contribution in generating the national income is in the region of 60% to 90%. In the years 1996-2007 small and medium enterprises extended the scope and the level of services performed. The participation of retail and manufacturing enterprises decreased. The smallest enterprises were affected most by the changes. The situation of the sector of small and medium enterprises is differentiated not only by the ownership sector and type of conducted activity. Significant differences can be noted in the regional diffusion. The SME can boast of a very high growth dynamics. Their role is growing in importance and they are becoming a driving wheel of the economy as well as limit the unemployment level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaźmierski J. (2004), Zarządzanie logistyczne w rozwoju regionu i miasta, [w:] D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, UŁ, Łódź 2004.
  2. Kaźmierski J. (2009), Logistyka a rozwój regionu, UŁ, Łódź.
  3. Skowronek-Mielczarek A. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, CH BECK, Warszawa.
  4. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, DzU 1988, Nr 41, poz. 324.
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym, DzU 1986, Nr 17, poz. 88.
  6. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r., DzU 1990, Nr 51, poz. 298.
  7. Wisłocka E. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, [w:] J. Adamczyk, P. Bartkowiak (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, WNT, Warszawa.
  8. Zarębski M. (2008), Kierunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVIII, z. 388, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu