BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jednoralska Adrianna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Znaczenie wybranych modeli w budowie organizacji uczących się
The Significance of Selected Models in Building Learning Organizations
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2012, nr 1-2, s. 78-91, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Uczenie się
Learning organisations, Studying
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter przeglądu literatury, w związku z czym autorka przedstawia i szeroko omawia wybrane modele i odpowiadające im narzędzia diagnostyczne organizacji uczących się. Zaprezentowane zostały szczegółowo trzy modele organizacji uczących się, autorstwa Marsick i Watkins; Pedlera Burgogne'a i Boydella oraz Gawina, Gino i Edmondson oraz omówione zostały odpowiadające im narzędzia diagnostyczne. W wyniku dokonanego przeglądu modeli i narzędzi diagnostycznych porównano je oraz oceniono. Dodatkowo, określono ich podobieństwa i różnice oraz możliwości i ograniczenia ich wykorzystania w badaniu organizacji uczących się. Określono tym samym zalety i wady prezentowanych modeli i narzędzi oraz oszacowano ich znaczenie w budowie organizacji uczącej się. (abstrakt oryginalny)

The article is a review of a literature on the topic of models of learning organizations. It presents and widely discusses the selected models and corresponding diagnostic tools of learning organizations. Three models and diagnostic tools of learning organizations of which Marsick and Watkins; Pedler, Burgogne, Boydell and Garvin, Gino and Edmondson are the authors were elaborated. As a result of this review, a comparison and an evaluation of the three was achieved. In addition, the similarities and differences between the three models and their ability and limits of use in the research on the learning organizations were stated. Moreover, pros and cons of each presented model and tool were identified and model's and tool's significance in the process of building a learning organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J. (2005). Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora".
 2. Bogdanienko J. (2010). Zmiana jako wyzwanie dla współczesnego menedżera. W: Bogdanienko, J. (red.), Organizacja i zarządzanie w zarysie (s. 203215). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Chrostowski A. (2012). Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy. W: Glinka, B. i M. Kostera (red.), Nowe kierunku w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania (s. 455-470). Warszawa: Wolteres Kluwer Polska.
 4. Garvin D.A., Edmondson A.C., Gino F. (2008). Is Yours a Learning Organization? Harvard Business Review, March: 1-11.
 5. Garvin D.A. (2006). Budowanie organizacji uczącej się. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 6. Jednoralska, A. (2012). Budowa i diagnoza organizacji uczących się. W: B. Glinka i M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania (s. 471-487). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Levinthal D.A., March H.G (1993). The Myopia of Learning, Strategic Management Journal, 14: 95-112, http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250141009.
 8. Marsick V.J., Watkins K.E. (1993). Sculpting the Learning Organization: Lessons in the Art and Science of Systematic Change. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 9. Marsick V.J., Watkins K.E. (2003). Demonstrating the Value of an Organization's Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. Advances in Developing Human Resources, 5(2): 132-151, http://dx.doi.org/10.1177/1523422303005002002.
 10. Mayo A., Lank E. (1994). The Power of Learning: A Guide to Gaining Competitive Advantage. London: IPD House.
 11. Moilanen R. (2001). Diagnostic tools for learning organizations. The Learning Organization, 8(1): 6-20, http://dx.doi.org/10.1108/09696470110366507.
 12. Pearn M., Roderick C., Mulrooney C. (1995). Learning Organizations in Practice, Maidenhead: McGraw-Hill.
 13. Pedler M., Boydell T., Burgoyne J. (1998). The Learning Company: a Strategy for sustainable Development. London: McGraw-Hill.
 14. Redding J.C., Catalanello R.F. (1997). Learning Organization Capability Assessment, Survey Questionnaire, Sample Items. Antioch: Institute for Strategic Learning.
 15. Senge P.M. (2006). Piąta dyscyplina, Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 16. Senge P.M., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R.B., Smith B.J. (2008). Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 17. Tannenbaum S. (1997). Enhancing continuous learning: diagnostic findings from multiple companies. Human Resource Management, 36(4): 437-452, http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1099- 050X(199724)36:4<437::AID-HRM7>3.3.CO;2-4.
 18. Tsang E.W. (1997). Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy Between Descriptive and Prescriptive Research. Human Relations, 50(1): 73-89, http://dx.doi.org/10.1177/001872679705000104.
 19. Watkins K.E., Marsick V.J. (1996). Introducing the Learning Organization. W: Watkins K.E. i Marsick V.J. (red.), In action: Creating the Learning Organization (s. 3-13). Virginia: American Society for Training and Development.
 20. Watkins K.E., Marsick V.J. (red.) (1996). In action: Creating the Learning Organization. Virginia: American Society for Training and Development.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu