BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jadacka Monika, Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Motywacja jako determinant rozpoczęcia kariery zawodowej i powodzenia na rynku pracy
Motivation as a Determinant of Starting a Professional Career and of Being Successful in the Labour Market
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2012, nr 1-2, s. 105-127, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Motywacje zawodowe, Kariera zawodowa, Kompetencje pracownicze
Work motivation, Career motivation, Professional career, Employees competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, na podstawie materiału faktograficznego, że motywacja jest postrzegana przez studentów jako determinant ułatwiający rozpoczęcie kariery zawodowej i dalsze powodzenie na rynku pracy. Struktura artykułu jest następująca: po omówieniu metodologii i założeń badania skoncentrowano się na aspekcie teoretycznym istoty motywacji i motywowania. W dalszej części artykułu, na podstawie materiału faktograficznego, przeanalizowano kluczowe determinanty wpływające na rozpoczęcie kariery zawodowej przez młodych ludzi i ich dalsze powodzenie na rynku pracy. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)

The article uses factual information to demonstrate that the students perceive motivation as a factor likely to facilitate their start into professional careers and making them successful. The article is structured as follows. The presentation of the research methodology and assumptions is followed by a discussion of the theoretical aspects of motivation and motivating. In the next section, factors causing young people to launch professional careers and determining their subsequent successes in the labour market are analysed based on factual information. The article ends with a summation of the discussion and major conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - Kreator - Inspirator. Kraków: Wydawnictwo Akade.
 2. Altmann H.Ch. (1997). Mut zu neuen Kunden. Motivation Und Strategien. Lansberg: Verlag Moderne Industrie.
 3. Amstrong M. (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 4. Borkowska S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 5. Borkowska S. (2006). Motywacja i motywowanie. w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Brady Ch., Macleod D. (2011). O krok dalej. Jak motywować pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Erpenbeck J. (1984). Motivation. Ihre Psychologie und Philosophie. Berlin: Akademie-Verlag.
 8. Jasiński Z. (2007). Proces motywacyjny i jego przebieg. w: Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet".
 9. Juchnowicz M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: PWE.
 10. Kopertyńska M. (2009). Motywowanie pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 11. Kozłowski W. (2009). Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Cedewu.
 12. Reykowski J. (1992). Motywacja. W: Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna. Warszawa: PWN.
 13. Sekuła Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: PWE.
 14. Zalega T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu