BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kola-Bezka Maria (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rozmiary i efekty działalności przedsiębiorstw w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego - pierwsze przybliżenie
Effects of Global Economic Crisis for Enterprises in Poland - First Approximation
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 1, s. 49-60, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Inwestycje przedsiębiorstw, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo, Kryzys gospodarczy
Business activity, Enterprises investments, Enterprise innovation, Enterprises, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę dokonania wstępnej identyfikacji skutków światowego kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorstw w Polsce. Przeanalizowane zostały zmiany w liczbie przedsiębiorstw, zmiany w ich aktywności inwestycyjnej i innowacyjnej oraz zmiany w zakresie rezultatów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w latach 2005-2009. (abstrakt oryginalny)

The article presents a preliminary identification of the effects of the global economic crisis for enterprises in Poland. The analysis refers to the number of enterprises, changes in their investment activity and innovation and changes in results of their business activity in the years 2005-2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klasik A. (2005), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia, [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Biuletyn PAN KPZK, z. 218, Warszawa.
  2. Safin K. (2004), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
  3. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2008, Nr 141, poz. 888.
  4. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2008, Nr 144, poz. 900.
  5. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, DzU 2008, Nr 209, poz. 1318.
  6. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2008, Nr 209, poz. 1316.
  7. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe, DzU 2008, Nr 228, poz. 1506.
  8. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, DzU 2008, Nr 217, poz. 1381.
  9. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2009, Nr 18, poz. 97.
  10. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, DzU 2008, Nr 234, poz. 1572.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu