BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Logistyczny łańcuch mleka i jego przetworów w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku
Logistics Chain of Milk and Dairy Products in Poland in the First Decade of the 21st Century
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 54-71, tab., bibliogr. 24 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przetwórstwo mleka, Mleko, Gospodarstwa rolne, Produkcja, Mleczarstwo
Milk processing, Milk, Arable farm, Production, Dairy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mleczarstwo, dostarczając produktów otrzymywanych z mleka, tworzy logistyczny łańcuch składający się z przedsiębiorstw wytwarzających i dostarczających środki produkcji, gospodarstw rolnych produkujących mleko, zakładów mleczarskich dokonujących skupu i przetwórstwa mleka, hurtowni i kanałów dystrybucji produktów mleczarskich. Ten układ znajduje się w procesie zmian dostosowawczych do otoczenia konkurencyjnego, a wybrane ogniwa tego łańcucha są przedmiotem analizy w opracowaniu. Stwierdzono postępującą koncentrację w zakresie produkcji mleka i jego przetwórstwa. Zwiększa się asortyment wytwarzanych produktów oraz wzmacniają się powiązania sektora z międzynarodowym rynkiem. Poprawia się samowystarczalność Polski w zakresie produkcji mleka.(abstrakt oryginalny)

Dairy delivers milk products and forms a logistic chain consisting of companies manufacturing and supplying the means of production, dairy farms, dairy plants engaged in the buying and processing of milk, warehousing and distribution channels of dairy products. This system is in the process of adapting to changes in the competitive environment, and some elements of the chain are examined in the study. It is stated that the progressive concentration of milk production and processing is taking place. The range of manufactured products is increasing and links of the sector with the international market are strengthening. Poland is improving its self-sufficiency in milk production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagnicka E., Łukaszewicz M., Możliwości doskonalenia populacji kóz mlecznych, "Postępy Nauk Rolniczych" 2008, nr 3.
 2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, nr 30, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2009.
 3. Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce, Biuletyn Informacyjny, MRiRW, ARiMR, 2008, nr 10, s. 5.
 4. Kapusta F., Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa 1976.
 5. Kapusta F., Logistyczny łańcuch piwa w Polsce i jego przemiany, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 92, Nauki Inżynierskie i Technologie 2, UE, Wrocław 2010, s. 94-98.
 6. Kapusta F., Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa w Polsce, [w:] L. Pałasz (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie, AR, Szczecin 2004a.
 7. Kapusta F., Wybrane zagadnienia produkcji i przetwórstwa mleka w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1018, Technologia 11, AE, Wrocław 2004b.
 8. Kapusta F., Zboża w rolnictwie i gospodarce Polski, "Wieś Jutra" 2011, nr 3-4.
 9. Kopeć B., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wybrane zagadnienia, AR, Wrocław 1983.
 10. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010", GUS, Warszawa 2010.
 11. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005", GUS, Warszawa 2005.
 12. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006", GUS, Warszawa 2006.
 13. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007", GUS, Warszawa 2007.
 14. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008", GUS, Warszawa 2008.
 15. "Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010", GUS, Warszawa 2010.
 16. "Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011", GUS, Warszawa 2011.
 17. Rynek mleka, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2004, nr 27.
 18. Rynek mleka IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2007, nr 32.
 19. Rynek mleka, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2007b, nr 33.
 20. Rynek mleka, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2008, nr 35.
 21. Rynek mleka, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2010, nr 39.
 22. Rynek mleka, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2011, nr 41.
 23. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 24. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej, PSR 2010, GUS, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu