BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gust-Bardon Natalia Irena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku : analiza wybranych zagadnień
Innovation in the Economic Thought from the 18th to the 20th Century : Analysis of Selected Issues
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 1, s. 105-120, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Historia gospodarcza, Postęp techniczny, Innowacje, Wzrost gospodarczy
Economic history, Technical progress, Innovations, Economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono dorobek myśli ekonomicznej traktującej o postępie technicznym, wynalazkach oraz innowacjach, zaczynając od koncepcji Adama Smitha, a kończąc na polskim ekonomiście Michale Kaleckim. Przeanalizowano także badania Solowa, Swana, Arrowa, Lucasa oraz Romera wyjaśniające wpływ postępu technicznego na wzrost gospodarczy i określające czynniki determinujące ten postęp. Podkreślono, iż zmieniająca się natura globalizacji powoduje, że warunki sprzyjające powstawaniu, dyfuzji i absorpcji wiedzy - strategicznego zasobu odpowiedzialnego za powstawanie innowacji - również ulegają zmianie. Wskazano czynniki, które przyspieszają proces innowacji w postaci sieci współpracy pomiędzy aktorami oraz przedstawiono założenia otwartego modelu powstawania innowacji. (abstrakt oryginalny)

The paper is a review of economic thought with regard to technological change, inventions and innovations commencing from the legacy of Adam Smith and ending on the work of Michał Kalecki. The works of Solow, Swan, Arrow, Lucas and Romer which examined the role of technological change in economic growth and identified the factors determining this change are featured. The changing nature of globalisation and its impact on circumstances responsible for knowledge creation, diffusion and absorption is emphasised, as well as the existence of networks - a prerequisite of taking advantage of human capital and the research and development sector. The view that all new knowledge should be patented is contrasted with an open innovation model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K. J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, "The Review of Economic Studies", 29, 155-172.
 2. Aschhoff B., Sofka W. (2009), Innovation on demand-Can public procurement drive market success of innovations, Research Policy, 38, 1235-1247.
 3. Asteriou A., Agiomirgianakis G. M. (2001), Human capital and economic growth: Time series evidence from Greece, "Journal of Policy Modeling", 23, 481-489.
 4. Butter F. A. G. den, Wollmer F. J. (1996), An empirical model for endogenous technology in the Netherlands, "Economic Modeling", 13, 15-40.
 5. Cobb C.W., Douglas P.H. (1928), A theory of production, "American Economic Review", 18, 139-165.
 6. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 7. European Commision (1995), Green Paper on Innovation, European Commision, Brussels.
 8. Feldman M. (2005), The Significance of Innovation, [w:] G. Hallen, A. Osthol (red.), The Growth Policy Agenda, Swedish Institute for Growth Policy Studies.
 9. Firth L., Mellor D. (2000), Learning and the new growth theories: policy dilemma, "Research Policy", 29, 1157-1163.
 10. Godin B. (2008), Innovation: The History of a Category, Institut National de la Recherche Scientifique, Montreal, Project in the Intellectual History of Innovation, Working Paper No. 1.
 11. Kalecki M. (1986), Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa.
 12. Lucas R. E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", 22, 3-42.
 13. Lundberg E. (1961), Produktivitet och rantabilitet, P. A. Norstedt and Soner, Stockholm.
 14. Marshall A. (1920), Industrial Organization, Continued. The Concentration of Specialized Industries in Particular Localities, [w:] Principles of Economics, Macmillan and Co., Ltd., http://www.econlib.org/library/Marshall/marP.html (31.03.2012).
 15. Marx K. (1906), A Critique of Political Economy. The Process of Capitalist Production, t. 2, Charles H. Kerr and Co., Chicago, http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Marx/mrxCpB.html (31.03.2012).
 16. Marx K., Engels F. (1888), Manifesto of the Communist Party, William Reeves, London, http://www.gutenberg.org/files/31193/31193-h/31193-h.htm (31.03.2012).
 17. Mill J.S. (1848), Principles of Political Economy, Hackett Publishing, United States, http://www.gutenberg.org/files/30107/30107-h/30107-h.html (31.03.2012).
 18. Mill J.S. (1869), Of Individuality, as One of the Elements of Well-Being, [w:] On Liberty, Longman Roberts & Green Co., London, http://www.econlib.org/library/Mill/mlLbty3.html (31.03.2012).
 19. Mill J.S. (1874), Of the Laws of Interchange between Nations; and the Distribution of the Gains of Commerce among the Countries of the Commerical World, [w:] Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, Longmans, Green, Readers, and Dyer, London, http://www.econlib.org/library/Mill/mlUQP1.html (31.03.2012).
 20. OECD & Eurostat (1997), Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelined for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD & Eurostat, Paris.
 21. Piech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 22. Pigou A.C. (1932), Inventions and Improvements, [w:] The Economics of Welfare, Macmillan and Co., London, http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html (31.03.2012).
 23. Ricardo D. (1821), On Machinery, [w:] On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, London, http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP7.html (31.03.2012).
 24. Romer P.M. (1990), Endogenous Technological Change, "The Journal of Political Economy", 98, 71-102.
 25. Say J.B. (1855), Of the Labour of Mankind, of Nature, and of Machinery Respectively, [w:] C.C. Biddle (red.), A Treatise on Political Economy, Lippincott, Grambo & Co., Philadelphia, http://www.econlib.org/library/Say/sayT7.html (31.03.2012).
 26. Schumpeter J. A. (1934), Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Oxford University Press, London.
 27. Schumpeter J. A. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York.
 28. Schumpeter J. A. (1994), Capitalism, Socialism and Democracy, wydanie VI, Routledge, London and New York.
 29. Smith A. (1904), Of the Division of Labour, [w:] E. Cannan (red.), An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen & Co., London, http://www.econlib.org/library/Smith/smWN1.html (31.03.2012).
 30. Solow R. M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics", 70, 65-94.
 31. Solow R. M. (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, "The Review of Economics and Statistics", 39, 312-320.
 32. Solow R. M. (1999), Catch the wave: the long cycles of industrial innovation are becoming shorter, "The Economist", 8107, 7-8.
 33. Swan T. W. (1956), Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record", 32, 334-361.
 34. Tarde G. (1902), L'invention consideree comme, moteur de l'evolution sociale, "Revue Internationale de Sociologie", 7, 561-574.
 35. Tatarkiewicz W. (2009), Historia etyki, t. 1, wydanie 3, PWN, Warszawa.
 36. Veblen T. (1994), The Engineers and the Price Systems, Routledge/Thoemmes, London.
 37. Wright T. P. (1936), Factors Affecting the Cost of Airplanes, "Journal of the Aeronautical Sciences", 3, 122-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu