BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Determinanty przestrzennego zróżnicowania płodności w Polsce w latach 1999-2009
Determinations of spatial variation of fertility in Poland in the years 1999-2009
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 28, s. 145-164, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Dzietność kobiet, Płodność, Aktywność zawodowa kobiet
Women's fertility, Fertility, Female economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Streszczenie Obserwowane od lat zmiany w natężeniu dzietności oraz wzorca płodności w Polsce nie przebiegają podobnie według województw. Celem artykułu jest ukazanie tych przekształceń oraz określenie czynników je determinujących. Zakładamy, że w regionach charakteryzujących się wyższym zagrożeniem bezrobocia oraz "nowoczesnym" stylem życia będziemy mogli zaobserwować niższą płodność oraz wyższe zaawansowanie wzorca płodności. W przypadku zmiennych określających stabilność zatrudnienia oraz lepszą dostępność do instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem sytuacja będzie kształtować się odwrotnie. (abstrakt oryginalny

Observed for years, changes in the intensity of the fertility and pattern of fertility in Poland does not proceed similarly by provinces. Purpose of the article is a demonstration of these transformations and to identify the factors which determine them. We assume that in regions with a higher risk of unemployment and the "modern" style of life we will be able to observe lower fertility and higher performing pattern of fertility. In the case of variables determining the stability of employment and a better accessibility to institutional care for small children, the situation will develop. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowska A., 2002, Zmiany aktywnosci zawodowej kobiet w latach 1993-2000 a ich sytuacja rodzinna, ISiD, KAE, SGH, 2002.
 2. Adsera A., 2004, Changing fertility rates in developed countries. The impact of labour market institutions, "Journal of Population Economics" Vol. 17.
 3. Balcerzak-Paradowska B., Chłon-Dominczak A., Kotowska I.E., Olejniczauk-Merta A., Topinska I., Woycicka I., 2003, The gender dimensions of social security reform in Poland, (w:) E.Fultz, M.Rack, S.Steinhilber (red.), The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Chech Republic, Hungary and Poland, International Labour Pffice, Subregional Office for Central and Eastern Europe Budapest.
 4. Budnik A., Mrowicka B., Baran S., 2007, The fertility of women Poland in the period of transformation of the political and economics system (the 80's and 90's). "Human Evolution" Vol. 18, Numbers 3-4.
 5. Chojnicki Z., 1996, Region w ujeciu geograficzno-systemowym (w:) Czyz T. (red.) Podstawy regionalizacji geograficznej. Poznan, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.7-43.
 6. Czyz T., 2002, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróznicowania regionalnego Polski. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2-3.
 7. Florczak W., 2008, Makroekonomiczne uwarunkowania płodnosci w Polsce: próba kwantyfikacji, " Studia Demograficzne" nr 1-2/153-154.
 8. Fratczak E., Liefbroer A., 1996, The Family Formation Process in Poland During the Early Years of Economic Transition: Evidence from Polish Family and Fertility Survey 1991, "Studia Demograficzne', nr 1-2.
 9. Fratczak E., 2000, Changes in Fertility Pattern in Poland during the Transformation Period - Measurement and Interpretation, "Polish Population Review", nr 16.
 10. Gołata E., 1995, Płodnosc i małzenskosc w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, "Studia Demograficzne" nr 3/121.
 11. Gołata E., 1990, Studia nad terytorialnym zróznicowaniem płodnosci kobiet w Polsce, "Monografie i Opracowania SGPiS" nr 13/322.
 12. Kocot-Górecka K., 2002, Aktywnosc ekonomiczna kobiet a zmiany wzorca płodnosci w Polsce, praca doktorska, ISiD, KAE, SGH, Warszawa.
 13. Kotowska I.E., 2002, Zmiany modelu rodziny. Polska - kraje europejskie, "Polityka Społeczna" nr 4.
 14. Kotowska I.E., Muszynska M., Pawlak K., 2000, Przemiany procesu zawierania małzenstw i płodnosci w krajach europejskich, raport z badan, ISiD SGH, Warszawa.
 15. Kotowska I.E., Józwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: Fertility decline as a response to profund societal and labour market changes?, "Demographic Research", Vol. 19.
 16. Marciniak G., 2000, Predicted changes in the level of women's fertility and their consequences, "Polish Population Review", nr 16.
 17. McDonald P., 2000, Gender equity, social institutions and the future of fertility, "Journal of Population Research", Vol.17, No. 1.
 18. Maddala G.S., 2006, Ekonometria, PWN, s. 164-240.
 19. Mash A., Masch R., 2000, The dynamics of fertility, family planning and female education in a developing economy, "Applied Economics", Vol. 32.
 20. Matysiak A., 2005, The sharing of professional and household duties between Polish couples: preferences and actual choices. "Studia Demograficzne" nr 1.
 21. Mishtal J.Z., 2009, Understanding low fertility in Poland. Demographic consequences of gendered discrimination in employment and post-socialist neoliberal restructuring. "Demographic Research" Vol. 21.
 22. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin Warszawa.
 23. Morrison D.F., 1990, Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN Warszawa.
 24. Mynarska M., 2009, Individual fertility choices in Poland, Universit¨at Rostock, Rostock.
 25. Panopoulou G., Tsakloglou P., 1999, Fertility and economic development: theoretical considerations and cross-country evidence, "Applied Economics", Vol. 31.
 26. Roeske-Słomke I., 1988, Dochód jako czynnik kształtujacy dzietnosc rodzin, "Monografie i Opracowania SGPiS" nr 265.
 27. Skretowicz B., 1991, Uwarunkowania zachowan prokreacyjnych kobiet wiejskich, "Monografie i Opracowania SGH" nr 118.
 28. Sobczak I., 2000, Factors which shape birth number, intensity and spatial distribution of women's fertility in Poland, "Polish Population Review", nr 16.
 29. Stanisz A., 2007, Przystepny kurs statystyki. Tom 2, StatSoft Polska, s.59-98.
 30. Tonski P., 1999, Przestrzenne zróznicowanie płodnosci w Polsce w latach 1989-1997, "Studia Demograficzne" nr 1/135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu