BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osińska Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Żurek Mirosława (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wykorzystanie modeli równań strukturalnych do opisu psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji na rynku kapitałowym
Structural Equation Model as a Tool of Analysis of Psychological Mechanisms of Decision-Making Process at Capital Market
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 7-21, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Finanse behawioralne, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Modelowanie równań strukturalnych
Capital market, Behavioural finance, Investment decisions making, Structural Equation Modeling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach obserwowany jest silny wzrost zainteresowania dziedziną finansów behawioralnych. Wskazywane jest coraz większe znaczenie wpływu inklinacji behawioralnych na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Artykuł dotyczy weryfikacji wybranych elementów teorii finansów behawioralnych na podstawie badania ankietowego, z wykorzystaniem modelu równań strukturalnych (SEM). Celem artykułu jest identyfikacja i opis nieobserwowalnych inklinacji behawioralnych oraz weryfikacja hipotezy badawczej o ich wpływie na skłonność do ryzyka inwestorów indywidualnych. (abstrakt oryginalny)

In the last years, mainly in the period of the financial crisis, a raising interest in behavioural finance could be observed. It has been pointed out that behavioural inclinations strongly influence the process of decision-making at capital market. The behavioural factors are understood here as noisy variables that disturb a process of proper investment decision-making. The paper concerns the verification of chosen elements of the behavioural finance theory on the basis of polling, with application of a structural equation model (SEM). The purpose of the paper is to identify and to describe the possible behavioural inclinations as well as to verify the hypothesis of that how much they influence the individual investors' risk propensity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barberis N., Shleifer A., Vishny R. (1998), A model of investor sentiment, "Journal of Financial Economics", 49, 307-343.
 2. Bollen K.A. (1989), Structural Equations with Latent Variables, Wiley.
 3. Brown T.A. (2006), Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Guilford Press.
 4. Brzeziński J. (2004), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa.
 5. Dzik B., Tyszka T. (2004), Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Efron B. (1979), Bootsrap methods: Another look at the jackknife, "Annals of Statistic",7, 1-26.
 7. French K. R. (1980), Stock Returns and the Weekend Effect, "Journal of Financial Economics", 8, 55-69.
 8. Gatnar E. (2003), Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 9. Haugen R., Lakonishok J. (1988), The Incredible January Effect, Dow-Jones Irwin, Homewood.
 10. Hui H. (2009), Effect of Financial News on Investors - Trading Behavior, City University of Honk Kong, working paper.
 11. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", XLVII, 263-291.
 12. Kaplan D. (2000), Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions, Sage Publications.
 13. Kline R. B. (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press.
 14. Kotz S., Johnson N.I. (1992), Breakthrough in statistics, Springer-Verlag, New York.
 15. Konarski R. (2010), Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 16. Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R. (1994), Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk, "Journal of Finance", 49, 1541-1578.
 17. Lampenius N., Zickar M. J. (2005), Development and Validation of a Model and Measure of Financial Risk-Taking,"The Journal of Behavioral Finance", 6 (3), 129-143.
 18. Long J. B., Shleifer A., Summers L.H., Waldmann R.J. (1990), Noise Trader Risk in Financial Markets, "Journal of Political Economy", University of Chicago Press, 98 (4), 703-738.
 19. Lu B., Song X. Y., LiX. D. (2010), Bayesian analysis of multi-group nonlinear structural equation models with application to behavioral finance, "Quantitative Finance", 10 (2), 1-12.
 20. Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 21. Pearl J. (2000), Causality. Models, reasoning and inference, Cambrige.
 22. Rendleman R., Jones C., Latane H. (1982), Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustments, "Journal of Financial Economics", 10 (3), 269-287.
 23. Szyszka A. (2003), Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Akademia Ekonomiczna.
 24. Wang X. L., Shi K., Fan H. X. (2006), Chinese Stock Markets, psychological mechanisms, investment behaviors, risk perception, individual investors, "Journal of Economic Psychology", 27 (6), 762-780.
 25. Zaleśkiewicz T. (2003), Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 26. Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu