BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Reforma finansów publicznych - uwarunkowania i rozwiązania
Public Finance Reform - Circumstances and Solutions
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 37-49, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Fundusze emerytalne, Reforma finansów publicznych
Public finance, Pension funds, Public finance reform
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska przeszła obronną ręką najtrudniejszy okres kryzysu na rynkach finansowych i w gospodarce światowej. Kryzys uwypuklił jednak wady przyjętych wcześniej rozwiązań regulacyjnych oraz przyczynił się do bardziej krytycznego podejścia w stosunku do finansów państwa. Informacje o złej kondycji finansowej sektora publicznego zintensyfikowały debatę o konieczności i kierunkach reformy finansów państwa. Niestety, można mieć uzasadnione zastrzeżenia do jakości tej debaty, co widać szczególnie po obecnie prowadzonej, a dotyczącej składek przekazywanych OFE. W zgłaszanych projektach, komentarzach zbyt wiele jest populizmu i przedkładania interesu partii ponad dobro całego kraju. Trzeba mieć nadzieję, że odpowiedzialni rządzący wykorzystają czas po wyborach na wprowadzenie bolesnych, ale potrzebnych reform. (abstrakt oryginalny)

The Polish economy really didn't suffer seriously in most hard period of crisis on financial markets and in world economy. However, crisis has emphasized defects in regulating solutions and it has contributed to more critical approach relatively to public finance. Information about poor indicators which describes situation of public finance has shown necessity of debate related to reforms of this sector. Some problems and solutions concerning that issue was shown in this paper with focus on idea of changes in fee transferred to pension funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecki J.K. (2010), OFE potrzebują zmian, "Rzeczpospolita", nr 296.
  2. Kosikowski C. (2011), Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
  3. Lissowski G. (2001), Elementy teorii wyboru społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  4. Ostrowska K. (2011), Mniej do OFE, co z emeryturą?, "Rzeczpospolita", nr 19.
  5. Wilkin J. (red.) (2005), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  6. Wojciechowski W., Rzońca A. (2010), Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, listopad.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu