BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie a cechy kultury organizacyjnej
Formation of health and safety management in companies vs. characteristics of organizational culture
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 87-103, tab., bibliogr. 10 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Warunki pracy
Organisational culture, Health and safety at work, Working condition
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu przybliżono relacje zachodzące pomiędzy podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w przedsiębiorstwie a kształtowaniem kultury organizacyjnej, w tym kultury bhp. Odnosząc się do wyników badań empirycznych zidentyfikowano podejście do zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na ternie Dolnego Śląska. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na cechy kultury organizacyjnej ujawnione w objętych badaniami przedsiębiorstwach, rozpatrując je w kontekście kształtowania kultury bhp. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the relationship between improvements in health and safety management and development of organizational culture, concerning health and safety culture as well. Attitudes and approaches to health and safety management are discussed in companies operating in the Lower Silesia region basing on the finding of empirical studies. Finally features of organizational culture identified in the companies under research are examined in the context of developing health and safety culture. (abstact original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. Cierniak-Emerych A., Warunki pracy - ich składowe oraz pożądane rezultaty kształtowaniaw: Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, Wyd. AE Wrocław,Wrocław 2006.
  3. Gableta M., Karamalla E., Pojęcie i rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, w: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, red. M. Gableta, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 1998.
  4. Guldenmund F.W., (Mis)understanding Safety Culture and Its Relationship to SafetyManagement, "Risk Analysis" 2010, Vol. 30, no. 10.Organizacja i zarządzanie, red. J. Boroń, AE Poznań, Poznań 1991.
  5. Pawłowska Z., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemachzarządzania w: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy, Tom 8, red. D. Koradecka, Wyd. CIOP, Warszawa 2000.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wyd.Antykwa, Kraków 1998.
  7. Podgórski D., Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy, Tom 8, red. D. Koradecka, Wyd. CIOP, Warszawa 2000.
  8. Rakowska A., Cichorzewska M., Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwapracy "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2012, nr 30. Studenski R., Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, "Bezpieczeństwo Pracy" 2000, nr 9.
  9. Weinstein M.B., Total Quality Safety Management and Auditing, Boca Raton FL,CRC Press LLC 1997.
  10. Wspólnotowa strategia na rzecz podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:041E:0014:0023:PL:PDF , [dostęp one-line 12.11.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6286
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu