BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyjas Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ czynników sektorowych na wyniki finansowe polskich spółek publicznych
The Impact of Industry-Level Effects on the Financial Performance of Polish Public Companies
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 95-104, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Analiza sektorowa, Analiza regresji, Wynik finansowy, Analiza czynnikowa
Public companies, Sectorial analysis, Regression analysis, Financial performance, Factor analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem opracowania jest dokonanie przeglądu kluczowych światowych badań w zakresie wpływu czynników oddziałujących na poziomie sektora na wyniki finansowe przedsiębiorstw wraz z przedstawieniem wyników badań własnych w tym zakresie. Wykorzystano próbę 85 polskich spółek publicznych, dane finansowe zostały zebrane za lata 2005-2007, wykorzystaną metodą była analiza regresji wielorakiej. Wyniki badań światowych pokazują rozbieżne rezultaty - od bardzo dużego wpływu czynników sektorowych na wyniki finansowe przedsiębiorstw do ich niemal całkowitego braku. Wyniki przeprowadzonych przez Autora badań wskazują na nieznaczny udział zmiennych sektorowych w wynikach finansowych spółek, przy znacznie większym znaczeniu zmiennych oddziałujących na poziomie firmy. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to describe the review of international research in the field of the impact of industry-level effects on the financial performance of companies and to present the results of own research in this field. The sample consisted of 85 Polish public companies, the data were collected for the period 2005-2007, the empirical analysis was conducted using the multiple regression analysis. The results of international research show the divergent outcomes - from the importance of industry effects on companies performance to almost no effects. The results of my research show the insignificant influence of industry effects on companies performance with the significant influence of company effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bain J.S. (1956), Barriers to new competition, Harvard University Press, Cambridge.
 2. Bamiatzi V., Hall G. (2009), Firm versus Sector Effects on Profitability and Growth: The Importance of Size and Interaction, "International Journal of the Economics of Business", 16, 205-220.
 3. Chang S.-J., Singh H. (2000), Corporate And Industry Effects on Business Unit Competitive Position, "Strategic Management Journal", 21, 739-752.
 4. Hawawini G., Subramanian V., Verdin P. (2003), Is Performance Driven by Industry- Or Firm-Specific Factors? A New Look at the Evidence, "Strategic Management Journal", 24, 1-16.
 5. Mauri A. J., Michaels M. P. (1998), Firm And Industry Effects Within Strategic Management: An Empirical Examination, "Strategic Management Journal", 19, 211-219.
 6. Mason E.S. (1939), Price and production policies of large scale enterprises, "American Economic Review", 29, 61-74.
 7. McGahan A. M., Porter M. E. (1998), How much does industry matter, really?, "Strategic Management Journal", 18, Summer Special Issue, 15-30.
 8. McNamara G., Aime F., Vaaler P. M. (2005), Is Performance Driven by Industry- Or Firm-Specific Factors? A Response To Hawawini, Subramanian, and Verdin, "Strategic Management Journal", 26, 1075-1081.
 9. Lee J. (2009), Does Size Matter in Firm Performance? Evidence from US Public Firms, "International Journal of the Economics of Business", 16, 189-203.
 10. Ruefli T. W., Wiggins R. R. (2003), Industry, Corporate, And Segment Effects And Business Performance: A Non-Parametric Approach, "Strategic Management Journal", 24, 861-879.
 11. Rumelt R. P. (1991), How Much Does Industry Mutter?, "Strategic Management Journal", 12, 167-185.
 12. Schmalensee R. (1985), Do Markets Differ Much?, "American Economic Review", 75, 341-351.
 13. Short J. C., Ketchen Jr. D. J., Palmer T. B. (2007), Firm, Strategic Group, and Industry Influences on Performance, "Strategic Management Journal", 28, 147-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu