BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomykalski Przemysław (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Potencjał wzrostu organizacji - uwarunkowania finansowe
Growth Potential - Financial Constraints
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 119-127, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Rentowność kapitału własnego, Decyzje inwestycyjne, Koszty finansowania
Strategic potential of enterprise, Financing enterprises, Return on equity (ROE), Investment decisions, Financing costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor, wykorzystując model stabilnego wzrostu, analizuje efekty finansowe różnych metod podejścia do budowy potencjału wzrostu organizacji. Zmiany w oczekiwaniach inwestorów, prognozowany wzrost kosztów finansowania przedsiębiorstw skłaniają do podkreślenia znaczenia uwarunkowań finansowych w zarządzaniu potencjałem wzrostu. Część ostatnich zmian na rynkach finansowych ma charakter krótkookresowy i ustąpi wraz w wyjściem z kryzysu (ograniczony dostęp do finansowania, wynikający z niechęci inwestorów do ponoszenia ryzyka). Część ma jednak charakter długookresowy, ponieważ dotyczy zmian w obszarze decyzji inwestycyjnych. Zarządzający powinni uwzględnić te zmiany, projektując strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Wnioski poparto przykładami decyzji podejmowanych w ostatnim okresie przez korporacje międzynarodowe. (abstrakt oryginalny)

The Author analyses financial effects of various approaches used by management in crafting of business growth potential. Changes in investors' expectations, forecasted growth in interest rates and financing costs give rise to questions about the significance of financial constraints in growth potential management. Some of the changes may have a short-term effect and will fade with subsiding of the crisis (limited access to financing, caused by investors' risk aversion). Some effects however may be seen as long-term and cause changes in investment policies. Managers should recognize them and attempt to take them into account while crafting their strategies. Complexity and dynamics of changes in current business environment call for the use of simple, transparent methods that can be applied in practice. The author proposes the use of stable growth model and provides for examples of its use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brav A., Graham J., Harvey C., Michaely (2005), Payout policy in the 21st century, "Journal of Financial Economics", 77, 483-527.
 2. Giereszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 3, PWE, Warszawa.
 3. DeAngelo H., DeAngelo L. (2006), The irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem, "Journal of Financial Economics", 79, 293-315.
 4. Erhardt M.C., Brigham E.F. (2011), Corporate Finance. A Focused Approach., 4 ed., South-Western Cengage Learning, Mason, 404.
 5. Fortune Global 500, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/, stan na dzień 1.02.2011.
 6. Kean S. (2011), Pfizer's Shakeup Means Less Money for Research, "Science", 331, 11 February, 658.
 7. Kerins F., Smith J.K., Smith R. (2004), Opportunity cost of capital for venture capital investors and entrepreneurs, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 39 Issue 2, 385-405.
 8. McKinsey Global Institute (2010), The era of cheap capital draws to close, December 2010.
 9. Modigliani F., Miller M. (1958), The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment, "American Economic Review", 48, 261-297.
 10. Miller M., Modigliani F. (1961), Dividend policy, growth, and the valuation of shares, "Journal of Business", 34, 411-433.
 11. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. "The Economist" (2007), Indecent exposure. The market reveals the good, the bad and the ugly, Aug 5th 2007, http://www.economist.com/node/9609521?story_id=9609521, stan na dzień 1.02.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu