BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyński Andrzej (Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy)
Tytuł
Instytucja rachunku dochodów własnych a wydzielony rachunek (dochodów) niektórych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 21-26, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Wydatki publiczne, Regulacje prawne
Public finance, Public expenditures, Legal regulations
Abstrakt
Przytoczyłem gamę przepisów prawa, które są niezbędne do prawidłowego realizowania zadań przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe należące do sektora finansów publicznych wraz z zastosowaniem obowiązujących zasad dotyczących sporządzanych sprawozdań finansowych oraz rachunkowości budżetowej. Zwróciłem uwagę na istotę rozwiązań systemowych, na aspekt społeczny tej kwestii, a przede wszystkim aspekt prawny, a także właściwą rolę (podmiotową rolę państwa w tym zakresie) organów ustawodawczych konstruujących akty normatywne, na podstawie których właściwi konstytucyjni ministrowie, w tym minister właściwy do spraw finansów publicznych będący ich projektodawcą umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego, odpowiedzialnym za ich dochody i wydatki, wykonywanie zadań zgodnie z zasadami systemowymi dotyczącymi finansów publicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charytoniuk J. 2009. Nowa ustawa o finansach publicznych z komentarzami, Rachunkowość budżetowa, Warszawa: INFOR.
 2. Jurgowa A., Martyniuk T. 2006. Komentarz do ustawy o rachunkowości, praca zbiorowa, Gdańsk: ODDK.
 3. Kowalczyk E. 2011. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych. PRESSHOUSE.
 4. Polański Z., Pietrzak B., Woźniak B. 2008. System Finansowy w Polsce 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Polański Z., Pietrzak B., Woźniak B. 2008. System Finansowy w Polsce 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 107, poz. 726 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego stanowiąca załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r., nr 20, poz. 103).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r., nr 241, poz. 1616).
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu