BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kossecki Paweł (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi)
Tytuł
Opodatkowanie transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 31-36, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Opodatkowanie, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatek akcyzowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Regulacje prawne
Electric power, Taxation, Value Added Tax (VAT), Excise tax, Corporate income tax, Legal regulations
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej polskie prawo podatkowe zostało w wysokim stopniu zharmonizowane z prawem unijnym w zakresie podatków akcyzowych i podatku od wartości dodanej. W artykule omówione uregulowania podatkowe dotyczące transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej. Omówiono zagadnienia wynikające z prawodawstwa unijnego, prawodawstwa krajowego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady 77/388/EEC w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. UE L 145, 13.6.1977).
 2. Dyrektywa Rady 92/12/EEC z dn. 25 lutego 1992 r. w sprawie przepisów ogólnych dotyczących "wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz w sprawie składowania, przepływu i nadzorowania takich wyrobów (Dz.U. UE L 076, 23/03/1992).
 3. Dyrektywa Rady 92/81/EEC z dn. 19 października 1992 r. w sprawie ujednolicenia struktur podatków akcyzowych od olejów mineralnych (Dz.U. UE L 316, 31.10.1992).
 4. Dyrektywa Rady 92/82/EEC z dn. 19 października 1992 r. w sprawie ujednolicenia stawek podatków akcyzowych od olejów mineralnych (Dz.U. UE L 316, 31.10.1992).
 5. Dyrektywa Rady 2003/92/EC z dnia 7 października 2003 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy gazu i energii elektrycznej (Dz.U. UE L 260, 11/10/2003).
 6. Dyrektywa Rady 2003/96/EC z dn. 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. UE L 283, 31.10.2003).
 7. Dyrektywa Rady 2006/112/EC z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 347, 11.12.2006).
 8. Interpretacja indywidualna nr IPPB5/423-272/09-4/PS.
 9. Konwencja modelowa OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (http://www.oecd.org/data-oecd/52/34/1914467.pdf, 28.01.2003).
 10. Makipaa A. 2006. Opodatkowanie energii, Parlament Europejski, http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/tax/article_7324_pl.htm.
 11. Piotrowska J. 2004. Wspólnotowe przepisy w zakresie podatku akcyzowego - kwestie regulowane w dyrektywach unijnych a kwestie regulowane przepisami krajowymi, Monitor Prawa Celnego, nr 4.
 12. Tkaczyk J., M. Zdyb, 2006. Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa: Difin.
 13. Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 26 stycznia 2004, nr 29, poz. 257, z późn. zm.).
 14. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 10 marca 1992 r., nr 21, poz. 86 z późn. zm.).
 15. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 11 marca 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 16. Ustawa prawo energetyczne (Dz.U. z 10 kwietnia 1997 r., nr 54, poz. 348 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu