BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciekanowski Zbigniew (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Stachowiak Zenon (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 48-64, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Podejmowanie decyzji, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Proces decyzyjny
Crisis situations, Decision making, Decision making under uncertainty, Decision making under conditions of risk, Decision proces
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł zatytułowany "Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych" porusza istotny problem zarządzania, jakim jest działalność decyzyjna człowieka i warunki jej realizacji w konkretnej rzeczywistości gospodarczej. Określono istotę ryzyka decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych praktyki gospodarczej. Dokonano identyfikacji i charakterystyki determinant ryzyka decyzyjnego. Zidentyfikowano oraz dokonano charakterystyki sytuacji kryzysowej jako obszaru działań ryzyka decyzyjnego. Dokonano charakterystyki kryzysu jako determinantu decyzji w warunkach ryzyka. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AIR-MIC ALARM. 2002. Standard zarządzania ryzykiem, Federation of European Risk management Associations C.
 2. Arrow J. 1979. Eseje z teorii ryzyka, Warszawa: PWN.
 3. Balcerowicz B. 2002. Pokój i "nie-pokój", Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 4. Bernstein P. 1997. Przeciw Bogom, Niezwykłe dzieje ryzyka, Warszawa: WIG Press.
 5. Encyklopedia Gazety Wyborczej. 2006. Warszawa: Agora S.A./MEDIASAT Poland, tom 9.
 6. Encyklopedia multimedialna. 1996. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Gryz J. (red.) 2007. System reagowania kryzysowego, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 8. Gryz J. 2009. Reagowanie kryzysowe w Unii Europejskiej, w: Gryz J. (red.) System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura - charakter - obszary, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 9. Jajuga K. 2009. Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kaczmarek T.T. 2008. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem - Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Difin, s. 11.
 11. Kitler W., Wiśniewski B., Prońko, J. 2000. Problemy zarządzania kryzysowego w państwie, Warszawa: AON.
 12. Knap-Stefaniuk, A. 2005. Kryzys w organizacji i co dalej? Zarządzanie zmianami, Warszawa: Wydawnictwo POU.
 13. Kopaliński W. 1989. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: PWN.
 14. Kopaliński W. 2002. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa: Muza S.A.
 15. Leksykon PWN. 1998. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek, W. 2010. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: AON.
 17. Madej Z. 2007. Poglądy na ryzyko w europejskim kręgu kulturowym, w: Kuc B.R. (red.) Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, Warszawa: WSzZiP.
 18. Matkowski P. 2006. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer.
 19. Moszczyński W., Model Markowitza optymalizacji inwestycji portfelowych, http://www.strategia-ubezpieczen.waw.pl
 20. Naisbitt J. 1997. Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 21. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. 1996. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Nowak E. 2007. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa: AON.
 23. Pajestka J. 1975. Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa: PWE.
 24. Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T. 2006. Kryzys i zarządzanie, Bielsko Biała: Wyd. WSA.
 25. Ricardo D. 1957. Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa: PWN.
 26. Rutkowski C. 1995. Bezpieczeństwo, obronność: strategie - doktryny - koncepcje (szkic o pojęciach), Zeszyty Naukowe AON, nr 1.
 27. Rutkowski C. 2009. Sieć bezpieczeństwa. Domeny, relacje, dylematy, szanse, Warszawa: WSZiP.
 28. Sadowski J. 2003. Materiały I Konferencji pn. Zarządzanie kryzysowe, Szczecin.
 29. Sienkiewicz P., Górny P. 2001. Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, Zeszyty naukowe AON, nr 4.
 30. Słownik języka polskiego. 1993. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 1996. Warszawa: AON.
 32. Słownik współczesny języka polskiego. 1998. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. Smith A. 1954. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa: PWN.
 34. Socik A. 2000. Przedsiębiorstwo a ryzyko - podejście praktyczne, Rynek Terminowy, nr 10.
 35. Staniec I., Klimczak K.M. 2008. Panorama ryzyka, w: Staniec I., Zawita-Niedźwiedzki J. (red.) Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 36. Stankiewicz W. 1998. Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: PWE.
 37. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyka wewnętrzne i w otoczeniu organizacji. 2003. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 38. Szkutnik W. 2010. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta. Wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, Katowice: AE w Katowicach.
 39. The New Oxford Dictionary of English. 1998. London.
 40. Tokarski J. (red.) 1980. Słownik wyrazów obcych, Warszawa: PWN.
 41. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 490.
 42. Williamson O.E. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 43. Wróblewski R. 1998. Wprowadzenie do strategii wojskowej, Warszawa: AON.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu