BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Użytkowanie mieszkania i jego wyposażenie wśród polskich elit ekonomicznych - ujęcie empiryczne
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 65-78, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Mieszkania, Artykuły gospodarstwa domowego, Gospodarstwa domowe, Wyniki badań
Housing, Dwellings, Household articles, Households, Research results
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł charakteryzuje uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania oraz wyposażenia gospodarstw domowych wysokodochodowych w niektóre dobra trwałego użytkowania. Jego celem podstawowym jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej oraz zadowolenia z warunków mieszkaniowych i miejsca zamieszkania, a także konsumpcji dóbr trwałego użytku we wspomnianych gospodarstwach. Struktura artykułu jest następująca. Tekst rozpoczyna krótka metodologia i założenia badania. Następnie została przeanalizowana sytuacja mieszkaniowa oraz zadowolenie z miejsca zamieszkania. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na analizie wyposażenia w dobra trwałego użytkowania w gospodarstwach domowych wysokodochodowych. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogactwo i ludzie bogaci w opiniach Polaków. Luty 2004. Warszawa: CBOS.
 2. Bywalec C., Rudnicki L. 2002. Konsumpcja, Warszawa: PWE.
 3. Jasicki K. 2000. Elita biznesu w Polsce. Drogie narodziny kapitalizmu, Warszawa: IFiS PAN.
 4. Kaltenberg-Kwiatkowska E. (red.) 1982. Mieszkanie. Analiza socjologiczna, Warszawa: PWE.
 5. Kędzior Z. 1989. Domowe dobra trwałego użytku w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. Gospodarstwo Domowe, nr 1.
 6. Kornai J. 1972. Rush Versus Harmonic Growth, Amsterdam: North Holland.
 7. Kuśmierczyk K., Piskiewicz L., Szepieniec-Puchalska, D. 2006. Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, Warszawa: IRWiK.
 8. Pronovost G. 2007. L'univers du temps libre et des valeures chez les jeunes, Quebec: Presses de l'Universite du Quebec.
 9. Sikorska J. 1998. Konsumpcja: warunki, zróżnicowania, strategie, Warszawa: IFiS PAN.
 10. Słaby T. (red.) 2006. Elity ekonomiczne w Polsce - ujęcie empiryczne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 11. Wątorski J. 1987. Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzi miejskich, Wrocław: PAN.
 12. Witek J. 2009. Elity ekonomiczne - wyznacznik osiągnięć i stylu życia. Handel Wewnętrzny, nr 3.
 13. Zalega T. 2007. Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Zalega T. 2008. Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji. Ekonomista, nr 6.
 15. Zalega T. 2008a. Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Zalega T. 2008b. Mikroekonomia, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Zalega T. 2010. Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania i jego wyposażenia w gospodarstwach domowych wysokodochodowych, MBA, nr 5.
 18. Zalega T. 2011. Mikroekonomia współczesna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Zalega T. 2012. Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, Warszawa: PWE.
 20. Zawadzki E. 2000. Dawne i nowe problemy społeczne, Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu.
 21. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. 2002. Ekonomika konsumpcji, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu