BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 79-106, bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja, Konsumpcja gospodarstw domowych, Zaspokojenie potrzeb
Households, Consumption, Consumption in household, Meet needs
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem przesłanek i uwarunkowań o charakterze mikroekonomicznym potrzeb i konsumpcji gospodarstwa domowego oraz nowych zjawisk i wyzwań w zakresie konsumpcji obserwowanych pod koniec XX i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Struktura artykułu jest następująca. Po rozważaniach skupiających się na czynnikach mikroekonomicznych kształtujących potrzeby i zachowania rynkowe gospodarstw domowych, podjęto próbę przeanalizowania grupy determinant: biologicznych, ekonomicznych, społeczno-psychologicznych i kulturowych, które wskazują m.in. na siłę oraz sposób oddziaływania na poziom i strukturę konsumpcji. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na omówieniu nowych trendów w zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A. 2006. Konsumpcja, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 2. Bearden W.O., Netemeyer R.G., Teel J.E. 1989. Measurement of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence. Journal of Consumer Research, vol. 15, March.
 3. Bootzin R., Bower G.H., Zajonc R.B., Hall E. 1986. Psychology Today, New York: McGraw-Hill.
 4. Dickson P.R., Sawyer A.G. 1990. The Price Knowledge and Search of Supermarkets Shoppers. Journal of Marketing, nr 54.
 5. East R., Wright M., Vanhuele M. 2008. Consumer Behaviour. Applications in Marketing, New Delhi and Singapore: Sage Publications of London, Thousand Oaks.
 6. Falkowski A., Tyszka T. 2009. Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk: GWP.
 7. Furnham A., Argyle M. 1998. The Psychology of Money, London, Routledge.
 8. Gajewski Ł. 2009. Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności. E-mentor, nr 2(29).
 9. Gajewski S. 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 10. Galbraith J.K. 1991. Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Warszawa: PWE.
 11. Garbarski L. 2001. Zachowania nabywców, Warszawa: PWE.
 12. Gidness A. 2001. Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Hodoly A. 1971. Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Warszawa: KiW.
 14. Jachnis A., Terelak J.F. 1998. Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz: Oficyna Branta.
 15. Kall J. 1992. Wielka manipulacja. Businessman Magazyn, nr 10.
 16. Kędzior Z. 1989. Domowe dobra trwałego użytku w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. Gospodarstwo Domowe, nr 1.
 17. Kusińska A. 2009. Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009. Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
 18. Landreth H., Colander, D.C. 2005. Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Lea S.E.G, Tarpy R.M., Webley P. 1987. The Individual in the Economy, Cambridge: Cambridge Press.
 20. Lewis D., Bridger D. 2000. The Soul of the New Consumer: Authenticity - What We Buy and Why in the New Economy, London: Nicolas Brealey Publishing.
 21. Lipovetsky G., Charles S. 2005. Hypermodern Times, UK: Polity Press Cambridge.
 22. Lunt P., Livingstone S. 1995. Psychological, social and economic determinants of saving: Comparing recurrent and total savings. Journal of Economic Psychology, No. 12.
 23. Mazurek-Łopacińska K. 1994. Zachowania konsumentów i ich wpływ na marketing. Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 24. Misiaszek Z. 1980. Ekonomika konsumpcji, Kraków: AE w Krakowie.
 25. Mruk H. 2009. Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach. Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
 26. Mynarski S. 1990. Metody badań marketingowych, Warszawa: PWE.
 27. Nowalska D. 2007. Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego, Katowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, (praca niepublikowana).
 28. Patrzałek W. (red.) 2004. Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 29. Philipson J.B. 1937. Consumption Standards and Housing. Annals of American Academy of Political and Social Science, vol. 190, New York: Current Developments in Housing.
 30. Pietra C. 2009. Trendy konsumenckie: Człowiek multitaskingowy. Marketing w Praktyce, czerwiec.
 31. Pietrusiński Z. 1986. Sam sięgaj do psychologii, Warszawa: PWN.
 32. Pronovost G. 2007. L'univers du temps libre et des valeures chez les jeunes, Quebec: Presses de l'Universite du Quebec.
 33. Sheth J.N., Sethi S.P. 1977. A Theory of Cross-Cultural Buyer Behavior, w: Woodside A.G., Sheth J.N., Kenneth P.D. (eds.), Consumer and Industrial Buying Behavior, New York: North-Holland Publ. Co.
 34. Siciński A. (red.) 1976. Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN.
 35. Sikorska J. 1998. Konsumpcja: warunki, zróżnicowania, strategie, Warszawa: IFiS PAN.
 36. Simmel G. 1997. Filozofia pieniądza, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 37. Słaby T. (red.) 2006. Elity ekonomiczne w Polsce - ujęcie empiryczne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 38. Solomon M.R. 2006. Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice: Helion.
 39. Strzemińska H. 1988. Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, Warszawa: PWE.
 40. Szczepański J. 1981. Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Warszawa: PWE.
 41. Szczurkiewicz T. 1970. Studia socjologiczne, Warszawa: PWN.
 42. Toffler A. 1997. Trzecia fala, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 43. Veblen T.B. 1919. Why Is Economics Not an Evolutionary Science?, w: Huebsh B.W., The Place of Science in Modern Civilization, New York.
 44. Wątorski J. 1987. Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzin miejskich, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 45. Wiswede G. 1983. Marktsoziologie [w:] M. Irle (Hrsg), Marktpsychologie. Handbuch der Psychologie (12 Band), Verlag fur Psychologie, Goettingen.
 46. Weber M. 1956. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Socjologie, Tubingen: Verlag Mohr.
 47. Woodside A.G., Sheth J.N., Kenneth P.D. (eds.) 1977. Consumer and Industrial Buying Behavior, New York: North-Holland Publ. Co.
 48. Zalega T. 2007. Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 49. Zalega T. 2008. Human needs and their hierarchy vs. the contemporary theories of consumption, w: Nowak A.Z., Glinka B., Hansel P. (red.), Business environment in Poland. The selected managerial and economic aspects and their interconnections, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 50. Zalega T. 2008a. Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 51. Zalega T. 2008b. Mikroekonomia, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 52. Zalega T. 2009. Modele zachowań konsumentów w teoriach ekonomicznych i marketingowych. MBA, nr 1(96).
 53. Zalega T. 2011. Mikroekonomia współczesna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 54. Zalega T. 2012. Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu