BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kossecki Paweł (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi)
Tytuł
Metodologia określania wynagrodzenia Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi od podmiotów korzystających z utworów audiowizualnych na polu reemisji programów telewizyjnych i radiowych
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 107-111, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Prawo autorskie
Remuneration, Copyright law
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jednym z problemów budzących wiele kontrowersji jest określenie wysokości wynagrodzenia, jaką powinny w imieniu twórców pobierać organizacje zbiorowego zarządzaniu (OZZ) od podmiotów korzystających z utworu na polu reemisji programu radiowego lub telewizyjnego. Aktualnie w Polsce jest rozpoznawanych przez sądy różnych instancji ponad 100 spraw z powództwa OZZ, w szczególności Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP), przeciwko operatorom telewizji kablowych. Brak jest spójnej metodologii określającej w sposób obiektywny wysokość omawianego wynagrodzenia. W artykule zaproponowano autorski model wyceny wyżej wymienionych praw. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kossecki P. 2008. Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych. Warszawa: WAiP.
  2. Screendigest 2010. http://www.greenfieldscommunications.com/releases_2010/
  3. Smith G.V., Parr R.L. 1994. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, second edition, New York: John Wiley & Sons.
  4. Stanisz T. 1986. Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, Warszawa: PWN.
  5. Wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości z dn. 9.04.1987 r. (sygn. 402/85) Basset przeciwko Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour d'appel de Versailles - Francja.
  6. Wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości z dn. 13.07.1989 r. (sygn. 395/87) postępowanie karne w sprawie Jean-Louis Tournier, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Francja.
  7. Wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości z dn. 11.12.2008 r. (sygn. C-52/07) Kanal 5 Ltd TV 4 AB przeciwko Foreningen Svenska Tonsattares Internationella Musikbyrâ (STIM), wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Marknadsdomstolen.
  8. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 28.09.2010 r. (sygnatura akt IACa 633/10.(sprawa z powództwa SFP przeciwko J. L. o zapłatę odszkodowania)
  9. Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 15.06.2011 r. (sygn. V CSK 373/10). sprawa z powództwa SFP przeciwko Stowarzyszeniu Oławska Telewizja Kablowa
  10. Zarzecki D. 2006. Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=404&part=2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu