BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Konwergencja wydatków na opiekę zdrowotną w wybranych krajach w latach 1990-2008
Social Convergence vs. Economic Growth in Selected Countries in the Years 1990-2008
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 199-216, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja społeczna, Wydatki na ochronę zdrowia, Konwergencja, Analiza porównawcza, Czynniki egzogeniczne
Social convergence, Expenditures on health care, Convergence, Comparative analysis, Exogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przegląd i analiza wydatków na opiekę zdrowotną oraz badanie konwergencji społecznej na tle tych wydatków w wybranych krajach Unii Europejskiej. Do badania wykorzystano model korekty błędem, s-konwergencję i β-konwergencję bezwarunkową jako te, które są dobrze ugruntowane w makroekonomicznych analizach wzrostu gospodarczego. W analizach zmienną egzogeniczną było PKB. Chociaż zwykle zwiększenie integracji gospodarczej sprzyja wzrostowi gospodarczemu, to jednak samo rozszerzenie UE nie powoduje w niej automatycznej homogenizacji wydatków na opiekę zdrowotną. (abstrakt oryginalny)

Measuring convergence of expenditures on health care provides information about the degree and change of similarities of countries in the case giving financial resources for health care. Thus, the aim of this paper is reviewing and analysing expenditures on health care and the study of trends in the social convergence in selected European Union countries. Studies use error correction model, s-convergence and β-absolute convergence as those which are well established in the macroeconomic analysis of economic growth. In these analysis exogenous variables was GDP as the main determinant of those expenditures which is the determinant of the size of the economy. If GDP is calculated per capita in any country that testifies to the welfare of society. Although usually the increase of economic integration facilitates means economic growth, it does not mean EU enlargement would give an automatic homogenization of health care expenditures in it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alsan M., Bloom D.E., Canning D. (2006), The effect of population health on foreign direct investment inflows to low- and middle-income countries, "World Development", 34, 613-630.
 2. Berbeka J. (2006), Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, część 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8.
 3. Bhargava A., Jamison D., Lau L.J., Murray C.J.L. (2001), Modeling the effects of health on economic growth, "Journal of Health Economics", 20, 423-440.
 4. Bloom D.E., Canning D., Graham B. (2003), Longevity and life cycle savings, "Scandinavian Journal of Economics", 105, 423-440.
 5. Ciołek D. (2003), Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 6. Delhey J. (2001), The Prospects of Catching up for New EU Members, "Social Indicators Research", 56, 205-231.
 7. Ham C. J. (red.) (1997), Health care reform: learning from international experience, Open University Press, Buckingham.
 8. Jary D., Jary J. (1991), Dictionary of sociology, Harper Collins, Glasgow.
 9. Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development (2001), Report of the Commission on Macroeconomics and Health, WHO, Genewa.
 10. Newhouse J.P. (1977), Medical-care expenditure: a cross-national survey, "Journal of Human Resources", 12, 115-125.
 11. Nixon J. (2000), Convergence of Health Care Spending and Health Outcomes in the European Union, 1969-95, The University of York, Disscussion Paper 183.
 12. OECD Health Data 2010, www.oecd.org (12.03.2011).
 13. Sala-i-Martin X. (1996), The Classical Approach to Convergence Analysis, "Economic Journal", 106, 1019-1036.
 14. Sala-i-Martin X., Doppelhofer G., Miller R.I. (2004), Determinants of long-run growth: a Bayesin averaging of classical estimates (BACE) approach, "American Economic Review", 94, 813-835.
 15. Strzelecka A. (2011), Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, [w:] Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 16. Strzelecka A. (2007), Modelowanie związków wielkości makroekonomicznych na podstawie danych przestrzenno-czasowych, [w:] Zawada M. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 17. Suchecka J., Skrzypczak Z. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia, [w:] Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 18. Suchecka J., Strzelecka A. (2004), Outlays on Health Protection in Poland and in the European Union - A Space-Time Analysis, [w:] Starzyńska W., Grzelak M., Towards a New Europe Methodological and Comparative Approach, "Acta Universitatis Lodzensis", Folia Oeconomica 182.
 19. Szajt M. (2010), Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu