BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak-Śmieciuch Joanna (Uniwersytet Warszawski, absolwent), Wawer Joanna (Uniwersytet Warszawski, absolwent)
Tytuł
Stare Miasto jako biznes
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 117-132, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Kultura organizacji, Przedsiębiorczość
Business activity, Corporate culture, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Prowadzenie działalności jest od lat nieodłącznym elementem Starego Miasta w Warszawie. Struktura prowadzonych tu biznesów ewoluowała przez wieki, a na jej kształcie swe piętno odcisnęły wydarzenia historyczne. Współczesny charakter tego miejsca jest przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Najważniejszym elementem, na którym skupiono się podczas badań, był aspekt społeczny przedsiębiorczości i związki międzyludzkie mające wpływ na specyfikę tych działalności. Użyte metody badawcze oraz charakter rozważań zgodne są z zasadami etnografii kulturowej. Podjęto próbę odpowiedzi na postawione sobie na początku pytanie, czy Stare Miasto jest dobrym miejscem na prowadzenie działalności gospodarczej. Odpowiedź zbudowana została z wniosków z materiałów zdobytych w terenie, które stanowiły również podstawę do budowania części teoretycznej artykułu. Wnioski i konkluzje ze zinterpretowanego materiału badawczego umieszczone zostały w końcowej części niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger P.L., Luckmann Th. 1966/1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. 27 lat na liście Unesco. 2007. Biuletyn Informacyjny Miasta Stołecznego Warszawy, nr 1.
 3. Burszta W.J. 2004. Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.
 4. Glinka B., Gudkowa, S. 2011. Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 5. Gudkova S. 2008. Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o.
 6. Gutkowski B. (red.) 2009. Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym. Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, grudzień 2007. Stare Babice: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.
 7. Hall E.T. 1966. The Hidden Dimension, w: Godlewski G., Kolankiewicz L., Mencwel A., Rodak P. (red.) 2005. Antropologia kultury zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Kocoń P. 2011. Tożsamość organizacji i kultura organizacyjna - definicje i relacje. Organization's identity and organization's culture - definitions and relations, Katowice: Akademia Ekonomiczna, pobrane w world wide web 20-09-2011. www.zneiz.pb.edu.pl.
 9. Kostera M. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kostera M. 1996. Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 11. Kostera M. 2007. Kultura organizacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Kostera M. 2008. Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 13. Kostera M., Śliwa M. 2010. Zarządzanie w XXI wieku. Jakość twórczość kultura, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o.
 14. Lange I., Pietrzak L. 1955. Warszawskie Stare Miasto, Warszawa: Sport i Turystyka.
 15. Mencwel A. 2000. Antropologia kultury, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. New Employee Integration: A Method to Impact and Influence Organization Culture and Change 2011, pobrane z world wide web 23-09-2011 www.hitthegroundrunning.com
 17. Witkowski S. 1998. Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 4, Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu