BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszyński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Konstruowanie planów zajęć dydaktycznych jako wielokryterialny problem optymalizacyjny - kilka refleksji
Constructing of Timetables as a Multiple Criteria Optimization Problem - Some Reflections
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 229-243, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie w przedsiębiorstwie, Planowanie strategiczne, Szkolnictwo wyższe, Optymalizacja wielokryterialna, Preferencje konsumenta
Enterprise planning, Strategic planning, Higher education, Multiple criteria optimization, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każda placówka dydaktyczna opracowuje plany zajęć, które uwzględniają wiele ograniczeń i preferencji użytkowników i przekładają się na stopień wykorzystania bazy materialnej. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki planowania zajęć i wskazanie na szereg dylematów, które stoją przed planistą. Opracowanie podejmuje wątki teoretycznego zdefiniowania zagadnienia optymalnego rozłożenia zajęć dydaktycznych, koncentrując się na kilku kluczowych kwestiach: preferencjach użytkowników, stopniu wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych i narzędziach pomocnych w procesie planowania. (abstrakt oryginalny)

Each educational institution shall draw up lesson plans that take into account many constraints and preferences of users and determine the intensity of utilization of the material base. The article aims at bringing the issues of planning activities and tries to identify a number of dilemmas facing the planner. The article takes up theoretical aspects of optimal distribution of classes (lectures), focusing on several key issues: users' preferences, the utilization of teaching spaces and planning tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. De Werra D. (1985), An Introduction to Timetabling, "European Journal of Operational Research", 16, 67-77.
  3. Łodziński A. (2008), Modelowanie preferencji użytkownika w systemie wspomagania decyzji, VII Konferencja Informatyki Stosowanej Chełm, 30-31 maja 2008, http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/VI/ALodzinski.pdf (20.10.2011).
  4. Szwed C., Toczyłowski E. (1998), Dezagregacja zasobów lokalowych w harmonogramowaniu zajęć, [w:] Trzaskalik T. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych część II, Katowice, 211-230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu