BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Zdzisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Synthetic Valuation of Corporate Financial Standing
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 111, s. 98-111, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne
Enterprise finance, Corporation strategies, Cash flows
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ocena kondycji finansowej dwóch spółek o znacząco różniącej się kondycji finansowej przy wykorzystaniu czterech narzędzi analitycznych prowadzi do następujących konkluzji: 1. Sprawozdania finansowe zestawione w wersji analitycznej są dobrą podstawą do oceny kondycji przedsiębiorstwa wtedy, kiedy dysponujemy pewnymi informacjami o strategiach, podejmowanych działaniach, uwarunkowaniach funkcjonowania jednostek. W przeciwnym razie można jedynie dokonywać wstępnych ocen, stawiać pewne hipotezy co do efektywności funkcjonowania. W szczególności należy dogłębnie badać rachunek przepływów pieniężnych, zwracać uwagę na składniki kształtujące poziom przepływów z działalności operacyjnej, ich wielkość i strukturę. Zagregowana wersja rachunku jest zbyt ograniczona na potrzeby analizy. 2. Analiza wskaźnikowa jest rozszerzeniem wstępnej oceny kondycji przez pryzmat sprawozdań. Na potrzeby oceny syntetycznej jest to analiza nie zawsze jednoznaczna, co oznacza, że poszczególne grupy wskaźników mogą generować odmienne informacje na temat kondycji finansowej. Tym bardziej że odnoszą się do różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, są wskaźnikami o ogólnym i wycinkowym polu recepcji. Przeprowadzona analiza wykazała dużą przydatność wskaźników rentowności i płynności, mniejszą zaś pozostałych grup. 3. Rozwiązaniem problemu niejednoznaczności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa są wielowymiarowe modele dyskryminacyjne. Są one co prawda konstruowane do monitoringu zagrożenia finansowego, jednak doskonale nadają się także do syntetycznej oceny kondycji finansowej. Wykorzystany w badaniach model pokazał kierunek oraz skalę zmian tej kondycji dla obu ocenianych spółek. Należy sądzić, że jest to najlepsza metoda jednoznacznej, syntetycznej oceny finansowej przedsiębiorstwa. 4. Podobnymi, jak wyżej, cechami charakteryzuje się zaproponowany wskaźnik syntetyczny oparty na wybranych, klasycznych wskaźnikach finansowych. Wskazuje na ten sam kierunek zmian co zmienna z modelu dyskryminacyjnego. Jego przydatność w ocenie powinna być jednak dalej weryfikowana.(abstrakt oryginalny)

The major point of interest here is the synthetic valuation of financial corporate standing from the perspective of selected methods of financial analysis. The study makes use of financial reporting analysis, basic groups of indicators, multidimensional discrimination models and a synthetic indicator. It enables the verification of usefulness of these methods in the synthetic valuation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, "Nowe Życie Gospodarcze", 12/2004.
  2. Pieńkowska M., Weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnych opracowanych dla rynku polskiego, w: Zagrożenie upadłością, pod red. K. Kucińskiego, E. Mączyńskiej, IFGN, SGH, Warszawa 2005.
  3. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu