BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Janusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985
Size and Sex Structure of the Population in Working Age in Poland in the Years 1975-1985
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 307, s. 113-125, tabl., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ludność, Analiza demograficzna, Urbanizacja, Estymacja
Population, Demographic analysis, Urbanisation, Estimation
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono kształtowanie się procentowego udziału ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności oraz przemiany struktury wg płci ludności w wieku produkcyjnym. Opisano metodę analizy wpływu urbanizacji na badane zmienne w przekroju województw.Przedstawiono analizę wpływu urbanizacji na procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności w przekroju województw. Na koniec przedstawiono analizę wpływu urbanizacji na wskaźnik feminizacji ludności w wieku produkcyjnym w przekroju województw.

The size of population in working age in relation to the to the population in Poland as well as changes in sex structure of population in Working age in Poland in the years 1975-1985 have been analysed in the article. Moreover the impact of urbanization on both variables leaner consideration bas been measured. In order to measure these variables linear regression model with time-dependent parameters has been used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985 Cieślak M., Demografia, Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa 1984.
 2. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii PWN, Warszawa 1977.
 3. Holmer J., Demografia, PWE, Warszawa 1980.
 4. Jaworski J., Demographic Impact of Urbanization in the Third World, International Population Conference, vol. 3, s. 145-153, Florence 1985.
 5. Jaworski J. , Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1974-1983 Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1987 nr 246, s. 169-178.
 6. Jelonek A. , Zborowski A., Urbanizacja a ruch naturalny ludności w Polsce, SGPiS, Warszawa 1983.
 7. Latuch M., (red.), Problemy ludnościowe, PWE, Warszawa 1986.
 8. Raport 1987, Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Komisja Ludnościowa, Warszawa 1987.
 9. Roczniki Demograficzne GUS, GUS, Warszawa 1975-1986.
 10. Weinstein J.A,., Demographic Transition and Social Change, General Learning Press, Morriston, N.J. 1976
 11. Zieliński R., Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu