BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walkosz Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie umieralności w Polsce w 1985 roku (w układzie wojewódzkim)
Spatial Diversity of Mortality in Poland in 1985 (by voivodeships)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 307, s. 127-140, tabl., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Umieralność, Ludność, Rozwój społeczno-gospodarczy, Przestrzenna analiza porównawcza, Województwo, Korelacja
Mortality, Population, Social economic development, Comparative spatial analysis, Voivodship, Correlation
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono ogólne współczynniki zgonów oraz medianę wieku ludności wg województw w 1985 roku.Omówiono przestrzenne zróżnicowanie standaryzowanych współczynników zgonów.

An attempt was made to analyze spatial diversity of mortality in Poland in 1985, by voivodeships. Gross mortality rate - in combination with median age, as one of parameters characterising age structure of population, constituted a starting point of the analysis. Then standardised death retes in the following schemes: total-urban-rural, for men and women were calculated. General age structure of population in Poland in 1985 was adopted as a common standard. This made it possible to identify "excess mortality" of man and real diversity of mortality for urban and rural areas. Finally, correlation between standardised mortality coefficients and selected variables characteristic of socio-economic development of voivodeships was examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolesławski L., Umieralność w Polsce na tle Europy, "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 2.
  2. Demografia. Metody analizy i prognozowania, praca zbiorowa pod red. nauk. K. Cieślak, PWN, Warszawa 1984.
  3. Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 1980.
  4. Kędelski M., Szacowanie relacji między umieralnością i trwaniem życia a środowiskiem społeczno - ekonomicznym w Polsce, "Monografie i Opracowania", SGPiS, nr 132, seria: Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno - gospodarczy, nr 1, Warszawa 1983.
  5. Mazur A., Zróżnicowanie umieralności i trwania życia w przekroju wielkich miast w Polsce /1932-64/, "Studia Demograficzne" 1987, nr 1.
  6. Roczniki Demograficzne 1976-1986.
  7. Rocznik Statystyczny Województw 1986.
  8. Ruch Naturalny i reprodukcja ludności Polski wg województw w latach 1950-78(w nowym podziale administracyjnym), "Monografie i Opracowania", SGPiS, nr 105, seria: Studia nad optymalizacją struktur i procesów demograficznych PRL, nr 3, Warszawa 1981.
  9. Sokołowski A., Zając K., Rozwój demograficzny a rozwój społeczno-gospodarczy, PWE, Warszawa 1987.
  10. Vielrose E., Umieralność w Polsce w okresie powojennym, w: Problemy demograficzne Polski Ludowej, Biblioteka Wiadomości Statystycznych 1967, z.4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu