BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liczmańska Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej
Consumer Promotion in a Case of Prohibition of Public Advertising
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 91-102, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Promocja, Promocja konsumencka, Reklama
Promotion, Consumer promotion, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, kiedy główną siłą ekonomiczną jest hiperkonkurencja, kluczowym celem funkcjonowania przedsiębiorstw staje się zadowolenie klienta. Przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonować, musi prowadzić na szeroką skalę działania promocyjne, mające na celu aktywizację sprzedaży. W sektorze alkoholi wysokoprocentowych poważnym utrudnieniem w komunikacji marketingowej stają się restrykcje państwa zakazujące działań reklamowych. Autorka artykułu stawia tezę, że w obliczu całkowitego zakazu reklamy publicznej nadal można oddziaływać na decyzje zakupowe i aktywizować sprzedaż. (abstrakt oryginalny)

In today's economic reality, when a major economic force is competition main purpose of the business is customer satisfaction. The company needs to operate efficiently conduct large-scale promotional activities aimed at activation of the sale. The liquor industry a major hurdle in marketing communications are state restrictions prohibiting advertising. The article argues that in the face of a total ban on public advertising can still influence the purchasing decisions and activate sales. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez B. A., Casielles R. V. (2005), Consumer evaluations of sales promotion: the effect on brand choice, "European Journal of Marketing", vol. 39, Iss: 1/2.
 2. Cummins J., Mullin R. (2005), Promocja sprzedaży, Helion, Gliwice.
 3. Dhar S. K., Hoch S. J. (1996), Price discrimination using in-store merchandising, "Journal of Marketing", vol. 60, January.
 4. Ehrenberg A. S. C., Hammond K., Goodhardt G. J. (1994), The after-effects of pricerelated consumer promotions, "Journal of Advertising Research", July-August.
 5. Germain R., Iyer K. N. (2006), The interaction of internal and downstream integration and its association with performance, "Journal of Business Logistics", vol. 27/2.
 6. Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 7. Kotler Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 8. Kotler Ph. (2004), Odpowiada na pytania na temat marketingu, DW Rebis, Poznań.
 9. Kozłowska A. (2011), Reklama, techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Pawlak-Kołodziejska K. (2011), Komunikacja marketingowa, w: "Marketing. Podręcznik akademicki", redaktor naukowy K. Andruszkiewicz, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 11. Mazurek-Łopacińska (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 12. Wiktor J. (2005), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Wiśniewska A. (2005), Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 14. Witek-Hajduk M. K. (2011), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu