BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki-Tepicht Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Szanse rozwojowe w obszarze zarządzania jakością w administracji samorządowej poprzez wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2010, nr 1, s. 56-67, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością, Fundusze unijne
Self-government administration, Quality management, Quality management systems, EU funds
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Systemy zarządzania jakością stają się coraz bardziej popularnym narzędziem zwiększania efektywności administracji samorządowej w Polsce. Do głównych barier wdrażania systemów należy zaliczyć wysoki stopień formalizacji, niedostosowanie do realiów administracyjnych dokumentów i podręczników poświęconych wdrożeniu systemów zarządzania jakością oraz wysoki koszt wdrożenia tych systemów. Środkami do implementacji sprawdzonych modeli zarządzania jakością jest wybranie optymalnego do specyfiki urzędu modelu, przystosowanie dokumentacji systemowej do języka i kultury organizacyjnej instytucji publicznej oraz efektywne wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój polskiej administracji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gruszka A., Niegowska E. 2001. Komentarz do norm ISO 9000:2000, Warszawa: PKN.
 2. Hamrol A., Mantura W. 2005. Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2008a. Wspólna Metoda Oceny CAF - Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2008b. Zarządzanie Satysfakcją Klienta, Europejski poradnik praktyka, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 5. MRR 2007. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 6. MRR 2009. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 7. MSWiA 2009a. Wdrażanie Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Stan na dzień 11 grudnia 2009 r. - Projekty Systemowe, Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mswia.gov.pl.
 8. MSWiA 2009b. Zestawienie danych ilościowych z ankiety rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mswia.gov.pl.
 9. NIK 2006. Informacja o wynikach kontroli kosztów funkcjonowania administracji samorządowej, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 10. PKN 2001. PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 11. Purgat A., Białecka B., 2000. Metody sprawnego zarządzania starostwem, Warszawa: Wielkopolska Szkota Biznesu, Brytyjski Fundusz Know-how, Fundusz Współpracy.
 12. Urząd Służby Cywilnej 2002. Zarządzanie w służbie cywilnej - praktyczny przewodnik, Warszawa: Urząd Służby Cywilnej.
 13. Urząd Służby Cywilnej, OECD 2000. Rząd przyszłości, Warszawa-Paryż: Urząd Służby Cywilnej, OECD.
 14. Wańkowicz W. 2004. Wskaźniki realizacji usług publicznych, Kraków: Małopolska Szkoła. Administracji Publicznej AE.
 15. Zaleski J. (red.) 2000. Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej. Raport z badań, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 16. Zawidzki M., Mazur S., Bober J. (red.) 2005. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu