BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosztowniak Aneta (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Zmiany realnych długoterminowych stóp procentowych i ich wpływ na bilans obrotów bieżących oraz przepływy kapitału w krajach G7 w latach 1960-2008
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2010, nr 1, s. 98-111, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Analiza finansowa ex-post, Obrót bieżący, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Interest rate, Ex post financial analysis, Current account balance, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Grupa G7
G7 Group
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zmiany realnych długoterminowych stóp procentowych krajów G7 w latach 1960-2008, pod kątem ich wpływu na bilanse obrotów bieżących w tych krajach. Przeanalizowano również zagraniczne inwestycje bezpośrednie, relacje wartości tych inwestycji do nakładów brutto na kapitał trwały oraz do PKB. Wyliczono zależności statystyczne pomiędzy realnymi długoterminowymi stopami procentowymi ex ante i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi w latach 1990-2008. Wyniki te pozwoliły określić wrażliwość przepływów kapitałów zagranicznych na poszczególnych rynkach na zmiany stóp procentowych. Wpływ realnych długoterminowych stóp procentowych ex ante na bilanse obrotów bieżących i przepływy kapitału w krajach G7 jest zróżnicowany co do siły i do tempa zmian. Obserwowany jest jednak korzystny wpływ spadku realnych stóp procentowych na bilanse obrotów bieżących i bilanse handlowe. Występuje ujemna zależność pomiędzy zmianami realnych stóp procentowych a napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich, tzn. spadkowi stóp procentowych towarzyszy wzrost wartości napływu inwestycji i odwrotnie. Kraje Europy Zachodniej oraz Japonia wykazują wyższą wrażliwość na zmiany stóp procentowych niż Stany Zjednoczone. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk R. 1997. Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 2. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K. 2006. Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Bergo J. 2003. The Role of the Interest Rate In the Economy. Review, nr 46/2003, Zürich: BIS.
 4. Böwer U., Guillemineau C. 2006. Determinants of Business Cycle Synchronisation Cross Euro Area Countries. EBC, nr 587 (February), http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp587.pdf (odczyt 15.09.2009).
 5. Kontolemis Z.G., Samiei H. 2000. The U.K. Business Cycle, Monetary Policy and EMU Entry. IMF Working Paper, nr WP/00/210, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00210.pdf (odczyt 30.09.2009).
 6. OECD 2006. Productivity Database, September.
 7. OECD 2009. Main Economic Indicators, Statistics, Financial Indicators, http://stats.oecd.org/Index.aspx?querytype=view&queryname=86 (odczyt 5.10.2009).
 8. Orr A., Edey M., Kennedy M. 1995. Real Long-Term Interest Rates: The Evidence from Pooled- Time-Series. OECD Economic Studies, nr 25, http://www.oecd.org/dataoecd/42/48/15173280.pdf (odczyt 02.10.2009).
 9. Pigott Ch., Christiansen H. 1998. Monetary Policy When Inflation is Low. OECD Economic Department Working Papers, nr 1991, ECO/WKP(98)4, Paris.
 10. Starzyńska W. 2002. Statystyka praktyczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. UNCTAD 2009. FDI/TNC database, http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx (odczyt 10.10.2009).
 12. Upper Ch., Worms A. 2003. Real Long-Term Interest Rates and Monetary Policy: A CrossCountry Perspective. BIS Papers, nr 19, Deutsche Bundesbank.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu