BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeszko Witold (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania
Fractal Dimension of Time Series as a Measure of Investment Risk
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2010, t. 41, s. 57-70, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Geometria fraktalna, Teoria chaosu, Analiza ryzyka
Time-series, Fractal analysis, Chaos theory, Risk analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego - analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series - R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dubuc B., Quiniou J. F., Roques-Carmes C., Tricot C., Zucker S. W. (1989), Evaluating the fractal dimension of profiles, "Physical Review A", 39, 3.
 2. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Orzeszko W. (2005), Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, seria: "Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych", Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D. (1997), Granice chaosu. Fraktale, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Peters E. E. (1994), Fractal Market Analysis, John Wiley & Sons, Inc, New York.
 6. Peters E. E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
 7. Purczyński J. (1999), Przybliżona metoda wyznaczania wartości wykładnika Hursta, referat wygłoszony na konferencji "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Szczecin.
 8. Purczyński J. (2000), Chaos a analiza R/S, [w:] Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Szczecin.
 9. Tempczyk M. (1995), Świat harmonii i chaosu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 10. Zawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 11. Zwolankowska M. (1999a), Szacowanie lokalnego wymiaru fraktalnego szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe", nr 233: "Metody ilościowe w ekonomii: Rynek kapitałowy. Rynek nieruchomości", Szczecin.
 12. Zwolankowska M. (1999b), Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '99, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 13. Zwolankowska M. (2000), Metoda segmentowo-wariacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego, "Przegląd Statystyczny", R. 47, z. 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu