BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych
The Problem of Identification the Structure of Spatial Data
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2010, t. 41, s. 83-98, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Autokorelacja przestrzenna, Struktura przestrzenna, Analiza trendu, Analiza przestrzenna, Analiza wielowymiarowa
Spatial autocorrelation, Spatial structure, Trend analysis, Spatial analysis, Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem artykułu będzie zagadnienie prawidłowej identyfikacji struktury danych przestrzennych oraz ukazanie, jak pominięcie ważnego składnika struktury danych może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Rozpatrzony zostanie wpływ nieuwzględnienia autokorelacji przestrzennej na jakość prowadzonych badań. Dodatkowym celem artykułu jest podniesienie świadomości badacza o potencjalnych niebezpieczeństwach w trakcie realizacji analiz związanych z tematyką przestrzenną, które to następnie stają się podstawą procesu podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of a proper identification of the structure of spatial data. It will be shown how the phenomenon of spatial autocorrelation causes mistakes in the economic analysis. Also, the impact of non-consideration of the spatial autocorrelation on the quality of the research conducted will be analysed. An additional purpose of the article is to increase the researcher's awareness of potential dangers related to analyses of spatial data which, later, form the basis for the decision-making process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bivand R. (1981), Modelowanie geograficznych układów czasoprzestrzennych, PWN, Warszawa-Poznań.
  2. Cliff A., Ord J. K. (1981), Spatial process: Models and Applications, Pion, London.
  3. Czyż T. (1978), Metody generalizacji układów przestrzennych, PWN, Warszawa-Poznań.
  4. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  5. Moran P. (1948), The interpretation of statistical map, "Journal of the Royal Statistical Society, Series B", 10, 243-251.
  6. Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  7. Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu