BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Marek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju zasobów ludzkich
The Role of the European Social Fund in the Human Resources Development
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2010, t. 41, s. 111-121, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejska Strategia Zatrudnienia, Rozwój kapitału ludzkiego
Human resources, Structural funds, European Social Fund (ESF), European Employment Strategy, Development of human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), powołany do życia na podstawie artykułu 23 Traktatu o EWG z 1957 roku, został utworzony jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. Działania Funduszu, nastawione na kreowanie mechanizmów wspierających rozwój rynku pracy, w istotny sposób wspierają realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W artykule podjęto próbę określenia roli EFS jako instrumentu wspierającego rozwój kapitału ludzkiego w Polsce. Zaprezentowano obszary wsparcia, programy i właściwe im priorytety EFS. Zaprezentowano również dane empiryczne dotyczące podziału środków dla realizowanego w ramach Funduszu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na priorytety i źródła finansowania w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The European Social Fund was created in 1957 on the basis of article 23, Treaty of EEC. It was the first structural fund of the European Commonwealth. The Fund works by creating the mechanisms to support the development of labour markets, which in turn, support the realization of the European Strategy of Employment. The article defines the role of the European Social Fund as the supporting instrument for the development of human capital in Poland. It outlines the major activities of the program and the proper priorities for the fund. It also contains empirical data relating to the allocation of funds used by the Human Capital Operational Programme to various priorities, as well as the funding sources, for the period from 2007 till 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Auleytner J. (1997), Polityka społeczna - teoria a praktyka, Warszawa.
  2. Grewiński M. (2003), Przygotowania Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Instytut Europejski, Warszawa.
  3. Grewiński M. (red.) (2006), Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Od teorii do praktyki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 66-68.
  4. Grewiński M., Malinowski K. (2003), Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, Warszawa.
  5. Kubisz M. (2001), Europejski Fundusz Społeczny - szansa i wyzwania dla Polski, Warszawa, 10-11.
  6. Rozporządzenie 1784/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r., Dz. Urz. Serii L, nr 213.
  7. Sobotka K. (2001), Zasady korzystania z funduszy europejskich na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, Instytut Europejski, Łódź, 32-32.
  8. Tkaczyński W., Willa R., Świstak M. (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele - działania - środki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  9. http://www.europarl.europa.eu.
  10. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu