BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszewska Hanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy
The Role of the Human Resources Development in the Strategic Resource Management
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2010, t. 41, s. 123-132, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Organizacje uczące się, Rozwój kapitału ludzkiego
Human resources, Human Resources Management (HRM), Company development strategy, Learning organisations, Development of human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie zasobami pracy przeszło daleko idącą ewolucję . W konsekwencji dokonujących się przemian powstała nowa koncepcja strategicznego zarządzania zasobami pracy. Nadała ona nowe miejsce roli kapitału ludzkiego jako podstawowego składnika aktywów przedsiębiorstwa. Rosnąca świadomość potrzeby inwestowania w personel wzmocniła rangę rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. Wzmogła również rolę szkoleń jako ważnego narzędzia tego rozwoju. Artykuł stanowi próbę określenia rodzaju strategii rozwoju przedsiębiorstw i wynikających z nich modeli orientacji szkoleniowej przedsiębiorstw. Zaprezentowano w nim również koncepcję organizacji uczącej się z jej podstawowymi cechami: wspólna wizja, mistrzostwo osobiste, modelowe myślenie, zespołowe uczenie się. (abstrakt oryginalny)

Human Resources Management went through significant evolution. The newly conceived idea of strategic management in human resources is the consequence of past and coming changes. Human capital became he foundation for the business. Businesses realized the importance of strengthening and developing human capital in their organizations. Training programs, therefore, become the most important tool in this development. The article further defines the strategies for enterprise development and the resulting models of training programs. It presents the concept of ongoing learning in the organization centered on a common vision, personal championship, model thinking, and team learning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A. (2005), Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 2. Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, OE, Kraków.
 3. Boyatzis R. (1982), The Competent Meneger, Wiley, New York.
 4. Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak nauczyć się zarządzania post-industrialnego, PWE, Warszawa.
 5. Drucker P. (1994), Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Czytelnik-Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 6. Fischer C. (1989), Current and Recurrent Challenches in HRM, "Journal of Management", No. 15.
 7. Fletcher S. (1991), NVQS Standards and Competence, Kogan Page, London.
 8. Listwan T. (2002), Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, CH Beck, Warszawa.
 9. Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków.
 10. Nelson R.R., Phels S. (1996), Investment In Humans, Technological Diffusion and Economics Groth, "American Economic Review", vol. 56.
 11. Pocztowski A. (2005), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 12. Pocztowski A., Wiśniewski Z. (red.) (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Rybak M. (2000), Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Senge A.P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, ABC, Warszawa.
 14. Senge A.P. M. (2000), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, ABC, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu