BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płotka Małgorzata Alicja (Polish-Japanese Institute of Information Technology, Poland), Syty Paweł (Gdansk University of Technology, Poland)
Tytuł
Good Practices in Requirements, Project and Risk Management : a Case Study in Educational IT Project
Dobre praktyki w zarządzaniu wymaganiami, projektem i ryzykiem. Analiza przypadku edukacyjnego projektu informatycznego
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (25), s. 160-172, tab., bibliogr. 24 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Oprogramowanie komputerowe, Edukacja
Computer software, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wydaje się, że dzisiejsza szkoła nie podąża z duchem czasu. Ostatnie badania pokazują, że potrzeby uczniów nie są realizowane i nie są oni dobrze przygotowywani do przyszłych studiów i/lub pracy. Brak możliwości przeprowadzenia własnych doświadczeń (np. doświadczeń fizycznych, które powinny być przeprowadzane w szkolnych laboratoriach fizycznych) i uczenia się na błędach skutkuje tym, że młodzi ludzie nie są zdolni do wyciągania własnych wniosków (myślenia przyczynowo-skutkowego). Politechnika Gdańska postanowiła zająć się tym problemem poprzez zaprojektowanie i wykonananie zestawu wirtualnych pomocy naukowych - e-doświadczeń. Aby uniknąć wielu typowych problemów, które wiele informatycznych produktów prowadzi do niepowodzenia, przygotowano procedury w oparciu o najlepsze praktyki inżynierii oprogramowania. Niniejszy artykuł opisuje proces tworzenia e-doświadczeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na zarządzanie wymaganiami, projektem i ryzykiem. Autorzy próbują udowodnić, że rozwiązywanie trudnych kwestii, takich jak szczegółowe planowanie i analiza ryzyka, może być gwarancją sukcesu. (abstrakt oryginalny)

It seems that nowadays schools do not keep up with the times. Recent studies have highlighted that students' needs are not being met and they are not prepared well enough for future study and/or work. The lack of the possibility to conduct their own experiments (e.g. physics experiments similar to those that should be conducted in physics laboratories at schools) and learning from mistakes result in young people not being able to draw their own conclusions (cause-and-effect thinking) led Gdańsk University of Technology to decide to do something about this problem by designing and constructing a set of virtual educational aids - so-called e-experiments. To avoid the common problems that defeated a lot of IT products, they prepared procedures in accordance with the best practices of software engineering. The present paper describes the process of the e-experiments development, paying special attention to the requirements, project and risk management. The authors try to prove that by not running away from difficult matters, such as careful planning and risk analysis, success can and will be achieved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. The Standish Group, Chaos Report 1994-2009, published from 1995 onwards by the Standish Group, West Yarmouth, Mass., USA, 1994-2009.
 2. Glaser J., Management's role in IT project failures, Healthcare Financial Management 2004, October.
 3. Jenster P., Hussey D., Create a common culture between IT and business people to reduce project failures, Computer Weekly 2005, 22 March.
 4. Al Neimat T., Why IT Projects Fail, Project Perfect Project Management Software, http://www.projectperfect. com.au/ info_it_projects_fail.php (accessed: 08.2011).
 5. Coley consulting, Why Projects Fail, 2001-2005, http://www.coleyconsulting.co.uk/sitemap.htm (accessed: 08.2011).
 6. Hartman F.T., Ashrafi R.A., Project management in the information systems and information technologies industries, Project Management Journal 2002, Vol. 33, No. 3, pp. 5-15.
 7. ITCortex, IT Cortex Web Portal, http://www.it-cortex.com/ (accessed: 08.2011).
 8. Kawalek J.P., Rethinking Information Systems in Organizations: Integrating Organizational Problem Solving, Routledge, 2007.
 9. POST, Government IT Projects - Analysis of the Problem, Parliamentary Office of Science and Technology, Report 200, July 2003.
 10. Sauer C., Cuthbertson C., The State of IT Project Management in the UK 2002-2003, report, Oxford, 2003.
 11. ISO 10006/2003 Quality management systems - Guidelines for quality management in projects. ISO 10006/2003 including all later amendments and extensions such as norm ISO 21500/2012 Guide to Project Management.
 12. Yourdon E., Death March, 2nd edition, Prentice Hall, 2003.
 13. Polish Ministry of Education, Documentation of the Contest no. 4/POKL/2009, "Development and implementation of innovative pilot programs, including training in mathematics, natural sciences and engineering, and entrepreneurship" (in Polish), 2009, http://efs.men.gov.pl/projekty-konkursowe/ konkursy-2010/item/459-konkurs-zamkniety-nr-4/pokl/2009.
 14. Mostowski J., Commentary to the Physics Curriculum, pt. 5. Role of Experiments in Didactics of Physics (in Polish), 2009, http://www.fizyka.osw.pl/Portals/ physicseducation/Podstawa%20programowa% 20z%20fizyki%20-%202009.pdf.
 15. Polish Ministry of Education, Results of the PISA Surveys (in Polish), 2009, http://www.men.gov.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=1789.
 16. Polish Ministry of Education, Information on the Results of Monitoring the Implementation of the Curriculum (in Polish), 2010, http://www.ore.edu.pl/ phocadownload/EFS/raport%20men%20 podstawa%20programowa.pdf.
 17. ASM - Centre for Research and Analysis Ltd., on behalf of the Gdańsk University of Technology, The Results of Nationwide Surveys of the Teaching of Physics in Secondary Schools (in Polish), 2010, http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/raporty-pl.
 18. Kąkol Z., Żukrowski J., Programs Illustrating Selected Aspects of Physics (in Polish), 2010, http:// home.agh.edu.pl/~kakol/programy_pl.htm.
 19. Boughton C., Płotka M.A., Professional taking root!, [in:] Proceedings of EthiComp Conference, EthiComp 2011.
 20. Boughton C., Boughton C., Stakeholder and Risk Management with SoDIS, Softimp Publishing, 2009.
 21. Innovation project implementation strategy, project's internal document (available on request), 2011.
 22. Gotterbarn D.W., Reducing software failures: addressing the ethical risks of the software development lifecycle, Australian Journal of Information Systems 2002, Vol. 9, No. 2, pp. 155-165.
 23. Beck K. et al., Manifesto for Agile Software Development, 2001 http://agilemanifesto.org/iso/en/.
 24. Płotka M.A., Syty P., Good practices in requirements, project and risk management in educational IT projects, [in:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, (Eds.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2012, pp. 1017-1021.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu