BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Escher Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Pomiar kierunku i siły marketingowej postawy pracownika - kompromis pomiędzy teorią a praktyką marketingową
Measurement of the Direction and Intensity of the Marketing Attitude of Employees - a Compromise between Marketing Theory and Practice
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2010, t. 41, s. 159-174, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Postawy pracowników, Postawy społeczne
Marketing research, Employee conducts, Social attitudes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematyka niniejszego opracowania dotyka kwestii pomiaru wymiarów postaw (w tym kierunku i siły) oraz rozbieżności, jakie w tej kwestii pojawiają się w obszarze teorii i praktyki marketingowej. Głównym celem prowadzonych w nim rozważań jest zaproponowanie rozwiązań w zakresie metod i narzędzi pomiaru kierunku i siły marketingowej postawy pracownika, łączących oczekiwania teoretyków marketingu oraz badaczy prowadzących pomiary w konkretnych organizacjach. Bazą wyjściową do realizacji tak założonego celu uczyniono rozważania teoretyczne oraz doświadczenia badawcze z zakresu pomiaru wymiarów postaw opisywane w literaturze psychosocjologicznej oraz marketingowej. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper refers to the questions of the measurement of various dimensions of attitudes (especially theirs direction and intensity) and differences which exist in theory and practice. The main purpose of the article is to give proposals of methods and scales which can be used to measure the direction and intensity of the marketing attitude of employee, and which could join expectations of marketing theorists and marketing researchers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 2. Churchill G. A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa.
 3. Goode W. J., Hatt P. K. (1985), Podstawowe problemy pomiaru, [w:] Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 4. Górniak J., Wachnicki J. (2000), SPSS PL for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków.
 5. Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 6. Kenrick D. T., Neuberg S. L., Cialdini R. B. (2002), Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk.
 7. Kowal J. (1998), Metody statystyczne w badaniach sondażowych, PWN, Warszawa-Wrocław.
 8. Lutyńska K. (1997), Wpływ ankieterski w pierwszej fazie badań kwestionariuszowych, "Ask", nr 1-2, 53-71.
 9. Lutyńska K. (1998), "Strategie" i postawy współczesnych ankieterów a reakcje i nowe obawy respondentów, "Ask", nr 7, 17-36.
 10. Manstead A. S. R., Hewstone M., Fiske S. T., Hogg M. A., Reis H. T., Semin G. R. (2001), Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, JS, Warszawa.
 11. Mayntz R., Holm K., Hübner P. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
 12. Mądrzycki T. (1970), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, PZWS, Warszawa.
 13. Mika S. (1975), Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa.
 14. Mika S. (1984), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 15. Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Nowak S. (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa.
 16. Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 17. Rosołowicz Ł. (1998), Postawa to podstawa, "Marketing w Praktyce", nr 5, 42.
 18. Sagan A. (1998), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 19. Sztabiński F. (1997), Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS PAN, Warszawa.
 20. Sztabiński P. B. (1995), Ankieter jako źródło zniekształceń w procesie badawczym, "Ask", nr 2, 159-168.
 21. Światowy G. (2002), Pomiar zmiennych jakościowych, [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. (2003), Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Scholar, Warszawa.
 23. Wojciszke B. (2001), Postawy i ich zmiana, [w:] Streulau J. (red.), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, GWP, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu