BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerzowicz Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza ekonomiczna zastosowania przetwarzania w chmurze w administracji publicznej
Economic Analysis of Cloud Computing in Public Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 239, s. 126-136, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Przetwarzanie danych, Administracja publiczna, Informatyzacja, Analiza ekonomiczna
Business models, Data processing, Public administration, Informatization, Economic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przetwarzanie w chmurze jest nowym modelem biznesowym polegającym na udostępnianiu zasobów informatycznych w formie usług świadczonych zdalnie przez Internet, za które usługobiorcy płacą proporcjonalnie do ich użycia. Usługi te są świadczone przez centra przetwarzania danych dostępne przez Internet, których lokalizacja jest dla użytkownika nieistotna. Coraz częstszą praktyką jest zastosowanie modelu przetwarzania w chmurze w administracji publicznej. Decyzja o ewentualnym przejściu z modelu tradycyjnego na przetwarzanie w chmurze musi być poprzedzona analizą ekonomiczną. Ekonomicznym celem zastosowania modelu przetwarzania w chmurze jest wyeliminowanie kosztów inwestycyjnych ponoszonych na zakup infrastruktury informatycznej i licencji na oprogramowanie oraz kosztów przeznaczonych na ich utrzymanie. W zamian za to dana jednostka ponosi koszty operacyjne naliczane proporcjonalnie do liczby przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych bajtów. Taki model kosztów jest szczególnie korzystny w przypadku silnie zmiennego zapotrzebowania na przetwarzanie danych, co często ma miejsce w jednostkach administracyjnych. W artykule przeprowadzono porównawczą analizę ekonomiczną kosztów obsługi informatycznej urzędów wojewódzkich w Polsce realizujących swoje zdania albo we własnych centrach przetwarzania danych, albo w chmurze. (abstrakt oryginalny)

Cloud computing is a model of leveraging IT resources offered by providers via the Internet. Cloud service consumers can by themselves order and get resources, increase or decrease capacity at will, according to shifting changes in demand and are charged for what they actually consume. Cloud computing is attracting the private sector companies, but it is not utilized in the public sector institutions. This article examines Total Cost of Ownership (TCO) of an in-house IT infrastructure in the public sector institutions and compares the estimated Total Cost of IT Ownership infrastructure based on Cloud Computing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ARC, 2011, Badania wpływu informatyzacji na działania administracji publicznej w Polsce w 2011 r., ACR Rynek i Opinie, http://msw.gov.p1/portal/pl/2/9459/Raport_MSWiA_informatyzacja_a_dzialanie_urzedow_w_Polsce.html [dostęp: 15.05.2012].
 2. Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A.D, Katz, R.H, Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D.A, Rabkin, A., Stoica, I., Zaharia, M., 2009, Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, Technical Report No. UCB/EECS-2009-28, EECS Department, University of California, Berkeley.
 3. Byzia, T., 2001, Metodycznie do TCO, PcKurier, nr 18, s. 62-65.
 4. Cellary, W., Strykowski, S., 2009, E-Government Based on Cloud Computing and Service-Oriented Architecture, The 3rd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2009, Bogota (Colombia), November 10-13.
 5. Chellappa, R., 1997, Intermediaries in Cloud-Computing: A New Computing Paradigm, http://meetings2.informs.org/Dallas97/TALKS/MD19.html [dostęp: 15.05.2012].
 6. Cypryjański, J., Nowakowski, A., 2004, Ekonomiczna ocena informatyzacji - praktyka, problemy, kierunki badań, Materiały Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji, Katowice, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/109.pdf [dostep: 15.05.2012].
 7. Dudycz, H., 2006, Porównanie metod badania efektywności przedsięwzięć informatycznych, Materiały Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji, Katowice, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/260.pdf [dostęp: 15.05.2012].
 8. Gartner Group, 1997, TCO Analyst, A White Paper on GartnerGroup's Next Generation Total Cost of Ownership Methodology, Gartner Consulting, Stamford, CT, http://www-tus.csx.cam.ac.uk/techlink/workshops/atlantic/atlantic2.pdf [dostęp: 15.05.2012].
 9. Geelan, J., 2009, Twenty-One Experts Define Cloud Computing, Cloud Computing Journal, http://cloudcomputing.sys-con.com/node/612375. [dostęp: 15.05.2012].
 10. Marciniak, M., 2011, Komputer niepotrzebujący nic poza chmurą obliczeniową, Computerworld, 12 września, http://www.computerworld.pl/artykuly/374797/Komputer.nie.potrzebujacy.nic.poza.chmura.obliczeniowa.html [dostęp: 15.05.2012].
 11. Meli, P., Grance, T., 2011, The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800145/SP800-145.pdf, [dostęp: 15.05.2012].
 12. Michałek, N., 2011, Całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT, Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, http://www.pitwin.edu.pl/attachments/1419_027michalek9.pdf [dostęp: 15.05.2012].
 13. Minkowski, A., Motek, P., Perdał, R., 2009, Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych, Wydawnictwo M-Druk, Poznań.
 14. Pentor, 2010, Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej, http://pppit.org.pl/publikacje/badanie_pentor.pdf [dostęp 15.05.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu