BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haman Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Badanie metod głosowania : dedukcja, indukcja, symulacja
Research on Voting Methods : Deduction, Induction and Simulation
Źródło
Decyzje, 2006, nr 6, s. 33-44, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Teoria wyboru społecznego, Decyzje strategiczne, Symulacje komputerowe, Głosowanie
Social choice theory, Strategic decisions, Computing simulation, Voting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dorobkiem teorii wyboru społecznego jest szereg dedukcyjnych twierdzeń o własnościach metod głosowania, wykazujących istnienie lub - częściej - nieistnienie metod głosowania spełniających określone postulaty, w tym m. in. postulat odporności na głosowanie strategiczne. "Twierdzenia o nieistnieniu", choć ważne dla teorii, mają jednak ograniczone przełożenie na praktykę. W sytuacji, gdy nie istnieje żadna metoda głosowania spełniająca jakiś postulat racjonalności, istotne pytanie dotyczy wrażliwości różnych metod na paradoks związany z nie spełnianiem tego postulatu. Na pytanie takie zwykle pełniejszą odpowiedź można udzielić wykonując symulacje komputerowe. Choć ich wyniki nie mają wartości twierdzeń dedukcyjnych, to w wielu przypadkach mają wartość hipotez statystycznych, a w pozostałych przypadkach pozwalają na formułowanie hipotez o znacznej wartości dla praktycznego stosowania metod głosowania. (abstrakt oryginalny)

Social choice theory contains a number of deductive theorems on voting Methods' properties, in particular "non-existence" theorems, stating that there is no voting method complying particular rationality condition (as insusceptibility to strategic voting). These theorems, though theoretically important, have limited practical implications. When no voting method guarantees rational choice, the question of risk level connected with particular methods is raised. Such a question can be partly answered by means of computer simulations. Although simulations' results have no deductive quality, often they could be treated as statistical hypotheses. Even if statistical interpretation is impossible, simulations' results could be helpful in resolving practical problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow, Kenneth J. 1951. Social Choice and Individual Values; New York; Wiley .
 2. Black, Duncan. 1958. The Theory of Committees and Elections, Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Duggan, John, Schwartz, Thomas. 2000, Strategic manipulability without resoluteness or shared beliefs: Gibbard-Satterthwaite generalized. "Social Choice and Welfare" 17: 85-93.
 4. Gärdenfors, Peter, 1976. Manipulation of social choice functions; "Journal of Economic Theory", 13: 217-228.
 5. Gibbard, Allan F. 1973. Manipulation of voting schemes: a general result, "Econometrica" 41: 587-601.
 6. Haman, Jacek. 2003. Demokracja, decyzje, wybory, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Kuc, Marta. 2004. Kiedy metoda zwykłej większości zapewnia przechodniość preferencji społecznej? "Decyzje" Nr 2: 5-34.
 8. Lissowski, Grzegorz. 2001. Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. May, Kenneth O. 1952. A set of independent necessary and sufficient conditions for simple majority decision. "Econometrica" 20: 680-684.
 10. McKelvey, Richard D. 1976. Intransitivities in multidimensional voting models and some implications for agenda control. "Journal of Economic Theory" 12: 472-482.
 11. Nurmi, Hannu. 2001. Wprowadzenie do analizy metod głosowania. W: G. Lissowski (red.), Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 135-163.
 12. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1991 nr 59 poz. 252)
 13. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499)
 14. Plott, Charles R. 1967. A notion of equilibrium and its possibility under majority rule, "American Economic Review" 57: 787-806.
 15. Pysiak, Piotr. 2006. Podatność wybranych metod podejmowania zbiorowych decyzji na głosowanie strategiczne. "Decyzje" (w tym numerze).
 16. Satterthwaite, Mark A. 1975. Strategy-proofness and Arrow's conditions: existence and correspondence theorems for voting procedures and social welfare functions, "Journal of Economic Theory" 10: 187-217.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu