BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleśkiewicz Tomasz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), Hełka Anna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Tytuł
Trening współpracy/rywalizacji jako forma wpływu na zachowanie ludzi w dwuosobowej grze zaufania
Cooperation/Competition Training as a form of Influencing Behaviour in a Two-person Trust Game
Źródło
Decyzje, 2007, nr 7, s. 83-103, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gry kooperacyjne, Teoria zachowań ludzkich, Rywalizacja, Zaufanie
Cooperative game, Theory of human behavior, Rivalry, Trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje badanie empiryczne, którego celem było sprawdzenie, czy udział w treningu współpracy lub rywalizacji determinuje późniejsze zachowanie podczas anonimowej, dwuosobowej gry zaufania. W badaniu zastosowano dwie formy treningu: trening aktywny i trening bierny. Podstawowa hipoteza głosiła, że udział w treningu współpracy wzbudzi w umyśle osoby badanej społeczną normę współpracowania i skłoni do bardziej kooperacyjnych wyborów w grze zaufania, a udział w treningu rywalizacji tę skłonność osłabi. Przewidywano też, że trening aktywny będzie wzbudzał normę rywalizacji lub współpracy bardziej efektywnie niż trening pasywny. W końcu oczekiwano, że powiązanie wyborów kooperacyjnych w grze z większym ryzykiem osłabi wpływ normy, która została wzbudzona podczas treningu, na wybory. Wyniki zebrane podczas przeprowadzonego eksperymentu potwierdziły wszystkie trzy hipotezy. (abstrakt oryginalny)

The article presents an empirical research which aimed at verifying if participation in a cooperation or competition training determined future behaviors during an anonymous, two-person trust game. We applied two variants of training: active and passive. The main hypothesis claimed that participation in a cooperation training activates the social norm of cooperation and induces more cooperative choices in trust games, whereas participation in a competition training reduces the willingness for cooperative choices. We also predicted that an active training would be more effective in activating cooperation and competition norms than a passive one. Finally, it was expected that interrelation of a cooperative decision in a more risky game would reduce the influence of a training-activated norm on the final decision. The results of the experiment confirmed all three hypotheses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson, Elliot. 1994. Terapia dla rywalizacyjnego społeczeństwa. W: P.G. Zimbardo (red.) Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 528-531.
 2. Aronson, Elliot, Timothy Wilson, Robin Akert. 1997. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
 3. Benedict, Ruth. 1966. Wzory kultury. Warszawa: PWN
 4. Berg, John, Joyce Dickhaut, Kevin McCabe. 1995. Trust reciprocity and social history. "Games and Economic Behavior" 10: 122-142.
 5. Camerer, Colin, Ernst Fehr. 2003. Measuring Social Norms and Preferences using Experimental Games: A Guide for Social Scientists. W: J. Henrich, R. Boyd, S. Bowles, H. Gintis, E. Fehr, R. McElreath (red.), Foundations of Human Sociality - Experimental and Ethnograhic Evidence from 15 Small-Scale Societies. Oxford University Press, s. 55-96.
 6. Fehr, Ernst, Urs Fischbacher. 2004. Third-party punishment and social norms. "Evolution and human behavior" 25: 63-87
 7. Grzelak, Janusz. 2004. Dylematy społeczne. W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 243-276.
 8. Machowski, Andrzej. 1998. Symbole cyfr. W: J. Brzeziński, E. Hornowska (red.), Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 291-294.
 9. Malawski, Marcin, Jaideep Roy. 2005. Gry przetargu ultymatywnego. "Decyzje" 3: 79-102.
 10. Malawski, Marcin, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska. 1997. Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 11. McCabe, Kevin, Mary Rigdon, Vernon Smith. 2003. Positive reciprocity and intentions in trust games. "Journal of Economic Behavior & Organization" 52: 267-275.
 12. Smith, Vernon. 2001. Experimenthal Methods in Economics. W: L. Nadel (red.). Encyclopedia of Cognitive Sciences. New York: Nature Publishing Group, s. 1070-1079.
 13. Straffin, Philip. 2001. Teoria gier. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 14. Tyszka, Tadeusz. 1998. Jasne strony rywalizacji. "Przegląd Psychologiczny" 3/4: 201-212.
 15. Wojciszke, Bogdan. 1983. Konsekwencje treściowego zróżnicowania struktury "Ja' - koncepcja Marka Snydera i jej implikacje teoretyczne. "Przegląd psychologiczny" 1: 71-91.
 16. Zaleśkiewicz, Tomasz. 2006. Czy nieracjonalność może być racjonalna? Klasyczne i alternatywne modele wyboru i zachowania w n-osobowych grach ekonomicznych. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 44-70.
 17. Zimbardo, Philip. 1994. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu