BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Izabella (Instytut Badania Rynku i Opinii MillwardBrown SMG/KRC)
Tytuł
Wspólna wiedza : intuicje potoczne i ujęcie formalne
Common Knowledge : Shared Intuitions and Formal Approaches
Źródło
Decyzje, 2007, nr 8, s. 5-26, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Teoria gier, Teoria wiedzy
Knowledge, Game theory, Theory of knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie pojęcia wiedzy wspólnej (common knowledge) w zakresie: od czysto intuicyjnych sformułowań do formalnych definicji. Pojęcie wiedzy wspólnej zostanie na wstępie przybliżone szeregiem przykładów. Następnie omówione zostanie podejście hierarchiczne - najpowszechniej stosowane do formalnego opisu wiedzy wspólnej. Jego dodatkową zaletą jest względna łatwość, z jaką poddaje się opisowi z wykorzystaniem precyzyjnego aparatu pojęciowego zaczerpniętego z logiki i nauk ścisłych. W dalszej części przedstawione zostało twierdzenie Aumanna - No Disagreement Theorem, które przyczyniło się w znacznym stopniu do zainteresowania pojęciem common knowledge ze strony badaczy z dziedziny nauk ekonomicznych, a następnie społecznych. Na zakończenie artykułu zasygnalizowane zostały wybrane z rozlicznych zastosowań pojęcia wiedzy wspólnej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii gier, jako "dyscypliny rodzimej" dla omawianego pojęcia. Mowa będzie o roli wiedzy wspólnej w standardowych technikach poszukiwania rozwiązania gry. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the idea of common knowledge in the wide range: from intuitions to formal definitions. At the beginning the concept of common knowledge will be exemplified by several anecdotes. Then the hierarchical account (the most popular way of common knowledge formalization) will be presented. The additional advantage of hierarchical account is easiness of its description with use of the notions derived from logic and sciences. Next, Aumann's No Disagreement Theorem is presented. This theorem has greatly contributed to making economists and social researchers interested in common knowledge concept. At the end of the article several of many applications of common knowledge concept are indicated. Special weight is given to game theory as a primary domain for the concept. The role of common knowledge in the games solutions' seeking techniques is mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim, G.B., Dwufwenberg M. 1996. Admissibility and Common Knowledge. Tilburg University, Center for Economic Research. "Discussion Paper", 16.
 2. Aumann, R.J. 1999. Interactive Epistemology I: Knowledge, "International Journal of Game Theory" 28: 263-300.
 3. Aumann, R.J. 1976. Agreeing to Disagree. "The Annals of Statistics", vol. 4, Nr 6.
 4. Chwe, M. 2001. Rational Ritual. Princeton University Press.
 5. Coombs, C.H., Dawes, R.M., Tversky, A. 1977. Wprowadzenie do psychologii matematycznej. PWN.
 6. Fudenberg, D., Tirole, J. 1992. Game Theory. MIT Press.
 7. Geanakopoulos, J. 1992. Common Knowledge. "Journal of Economic Perspectives", vol. 6, Nr 4
 8. Halpern, J.Y. 1995. Reasoning About Knowledge: a Survey w: Gabbay, D. Hogger, C.J. Robinson, J.A. (red.) Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, vol. 4.
 9. Malawski, M., Wieczorek, A., Sosnowska, H. 2006. Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. PWN.
 10. Milgrom, P. An Axiomatic Characterization of Common Knowledge. "Econometrica", vol. 49, Nr 1.
 11. Osborne, M.J., Rubinstein, A. 1994. A Course in Game Theory. MIT Press.
 12. Straffin, P.D. "Teoria gier" Scholar, 2001
 13. Vanderschraaf, P., Sillari, G. 2005. Common Knowledge, w: Zalta, E.N. (red.) "The Stanford Encyclopedia of Philosophy".
 14. Woleński, J. 2005. Epistemologia. PWN.
 15. Wooldridge, M., Jennings, N. 1995. Intelligent Agents: Theory and Practice. Knowledge Engineering Review vol. 10, Nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu