BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Grabiński Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Propozycja interpretacji podstawowych pozycji sprawozdania z zysku całkowitego sporządzonego zgodnie z MSR 1
A Proposal for Interpreting the Major Items of the Statement of Comprehensive Income according to IAS 1
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012, nr 13, s. 299-308, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Sprawozdanie finansowe, Zysk
Financial performance, Financial statements, Profit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy podjęli rozważania na temat istoty i znaczenia najważniejszych pozycji sprawozdawczych: wyniku finansowego oraz wyniku całościowego, które stanowią elementy składowe sprawozdania z całkowitych dochodów postulowanego w MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych". W artykule zaproponowano teoretyczną interpretację różnych wariantów kształtowania się wyniku finansowego oraz wyniku całościowego, analogicznie do już funkcjonującego w teorii i praktyce wielowariantowego schematu analizy rachunku przepływów pieniężnych. Spośród zaprezentowanych teoretycznych podejść do koncepcji zysku za najważniejsze - z punktu widzenia prowadzonej analizy - uznano podejście pragmatyczne polegające na przyjęciu perspektywy użyteczności wyniku finansowego. Przedstawiona w artykule konstrukcja interpretacyjna sprawozdania z całkowitych dochodów ma charakter teoretyczny i wymaga dokonania w przyszłości weryfikacji empirycznej. (abstrakt autora)

The authors discuss the concept and significance of the major reporting items: financial result and accounting profit - the components of the statement of comprehensive income set out in IAS 1 Presentation of Financial Statements. The paper presents a theoretical interpretation of different variants of financial result and comprehensive income, referring them to the currently used (in theory and practice) multi-variant analysis of the cash flow statement. The conducted analysis presents a number of theoretical approaches to the concept of profit. The pragmatic approach is considered to be the most significant one from the point of view of the analysis - it is based on the utility of accounting profit. The presented interpretation of the statement of comprehensive income is theoretical in character and requires empirical verification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball R., Brown P. [1968], An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, "Journal of Accounting Research", Autmun.
 2. Biddle G., Choi J.H. [2006], Is Comprehensive Income Useful? "Journal of Contemporary Accounting & Economics", vol. 2, nr 1, June.
 3. Blake D. [2000], Financial Market Analysis, John Wiley&Sons, New York.
 4. Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T. [2007], An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, "Review of Accounting Studies", nr 12.
 5. Copeland T., Weston J., Shastri K. [2005], Financial Theory and Corporate Policy, Pearson Education, London.
 6. Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R. [1999], Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance, "Journal of Accounting and Economics", nr 26.
 7. Goncharov I., Hodgson A. [2011], Measuring and Reporting Income in Europe, "Journal of International Accounting Research", vol. 10, nr 1.
 8. Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Jones D.A., Smith K.J. [2011], Comparing the Value Relevance, Predictive Value, and Persistence of Other Comprehensive Income and Special Items, "The Accounting Review", vol. 86, nr 6.
 10. Kanagaretnam K., Mathieu R., Shehata M. [2009], Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, "Journal of Accounting and Public Policy", nr 28.
 11. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. [2011], IFRS, Foundation, SKwP, Warszawa.
 12. O'Hanlon J., Pope P. [1999], The Value-relevance of UK Dirty Surplus Accounting Flows, "British Accounting Review", nr 31.
 13. Szychta A. [2010], Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 59(115), Warszawa.
 14. Turzyński M. [2011], Koncepcje zysku w retrospektywnym ujęciu Majera Lichtensztejna, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica "Teoria i praktyka współczesnej rachunkowości. Zagadnienia wybrane", red. A. Szychta, nr 249, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu