BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpacz Jarosław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Mechanizmy odnowy strategicznej przedsiębiorstwa : przegląd literatury
Mechanisms of Enterprise Strategic Renewal : a Review of the Literature
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 52, nr 1147, s. 85-98, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Przegląd literatury
Corporation strategies, Strategic management, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono istotę i strukturę koncepcji odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano typy tej odnowy oraz cztery rodzaje mechanizmów przeprowadzania odnowy strategicznej przedsiębiorstwa w kontekście możliwości dopasowywania organizacji do zmieniających się warunków otoczenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence and structure of the concept of enterprise strategic renewal. Types of this renewal have been characterized as well as four mechanisms for enterprise strategic renewal in the context of matching changing environment by the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal R., Helfat C.E.: Strategic renewal of organizations, "Organization Science" 2009, Vol. 20, No. 2, s. 281-293.
 2. Audretsch D.B., Lehmann E.E.: Entrepreneurial Access and Absorption of Knowledge Spillovers Strategic Board and Managerial Composition for Competitive Advantage, "Journal of Small Business Management" 2006, Vol. 44, No. 2, s. 149-166.
 3. Baden-Fuller Ch., Volberda H.W.: Strategic Renewal: How Large Complex Organizations Prepare for the Future, "International Studies of Management and Organizations" 1997, Vol. 27, No. 2, s. 95-120.
 4. Banaszyk P., Cyfert Sz.: Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 5. Bratnicki M., Bratnicka K.: Strategiczny wybór oparty na twórczości, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania, red. E. Urbanowska-Sojkin. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 169.
 6. Bratnicki M.: Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? red. Skalik J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 7. Bratnicki M.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 8. Bratnicki M.: Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach [w:] Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, red. J.D. Antoszkiewicz, OficynaWydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 9. Covin J., Miles M.: Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage, "Entrepreneurship Theory and Practice", 1999, Vol. 23, s. 47-63.
 10. Cyfert Sz.: Wykorzystanie mechanizmu przestrzennego wydzielenia w procesie strategicznej odnowy granic organizacji [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? red. Skalik J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 11. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2012.
 12. Czekaj J.: Konwergencja współczesnych metod zarządzania [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. Jagoda H., Lichtarski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 13. de Wit B., Meyer R.: Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 14. Flier B., Van Den Bosch F.A.J., Volberda H.W.: Co-evolution in Strategic Renewal Behaviour of British, Dutch and French Financial Incumbents: Interaction of Environmental Selection, Institutional Effects and Managerial Intentionality, "Journal of Management Studies", 2003, Vol. 40, No. 8, s. 2168.
 15. Floyd S.W., Lane P.J.: Strategizing Throughout the Organization: Managing Role Conflict in Strategic Renewal, "Academy of Management Review", 2000, Vol. 25, s. 154-177.
 16. Guth W.D., Ginsberg A.: Corporate Entrepreneurship, "Strategic Management Journal" 1990, No. 11 (Special Issue), s. 5-16.
 17. Hambrick D., Upper Echelons Theory: an Update, "Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, 334-343.
 18. Hofer C.W.: Turnaround Strategies, "The Journal of Business Strategy" 1980, Vol. l, No. l, s. 19-32.
 19. Ireland R.D., Hitt M.A., Camp S.M., Sexton D.: Integrating Entrepreneurship and Strategic Management Action to Create Firm Health, "Academy of Management Executive" 2001, Vol. 15, No. 1, s. 49-63.
 20. Johnson G.: Rethinking Incrementalism, "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9, No. 1, s. 75-91.
 21. Karpacz J.: Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 22. Kuratko D.F., Audretsch D.B.: Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspectives of an Emerging Concept, "Entrepreneurship. Theory&Practice" 2009, Vol. 33, No. l, s.1-19.
 23. Kwee Z., Van Den Bosch F.A.J., Volberda H.W.: The Influence of Top Management Team's Corporate Governance Orientation on Strategic Renewal Trajectories: A Longitudinal Analysis of Royal Dutch Shell plc, 1907-2004, "Journal of Management Studies", 2011, Vol. 48, No. 5, s. 984-1014.
 24. Lamberg J., Tikkanen H., Nokelainen T., Suur-Inkeroinen H.: Competitive Dynamics, Strategic Consistency, and Organizational Survival, "Strategic Management Journal", 2008, Vol. 30, s. 45-60.
 25. Lichtarski J., Karaś M.: Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.
 26. Lichtarski J.: Równowaga i nierównowaga w paradygmatach funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. Krupski R., Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 27. Lubatkin M.H., Simsek Z., Ling Y., Veiga J.F.: Ambidexterity and Performance in Small-to-Medium-Sized Firms: the Pivotal Role of TMT Behavioural Integration, "Journal of Management Studies", 2006, Vol. 32, s. 1-17.
 28. March J.G.: Exploration and Exploitation in Organizational Learning, "Organization Science", 1991, Vol. 2, s. 71-87.
 29. Prashantham S.: New Venture Internationalization as Strategic Renewal, "European Management Journal" 2008, Vol. 26, s. 378-387.
 30. Sáez-Martínez F.J., González-Moreno Á.: Strategic Renewal, Cooperation, and Performance: A Contingency Approach, "Journal of Management and Strategy" 2011, Vol. 2, No. 4, s. 43-55.
 31. Stienstra M., Baaij M., van den Bosch F.A.J., Volberda H.: Strategic Renewal of Europe's Largest Telecom Operators (1992-2001): From Herd Behaviour Towards Strategic Choice? "European Management Journal", 2004, Vol. 22, No. 3, s. 273-280.
 32. Uotila J., Maula M., Keil T., Zahra S.A.: Exploration, Exploitation, and Financial Performance: Analysis of S&P 500 Corporations, "Strategic Management Journal", 2009, Vol. 30, s. 221-231.
 33. Volberda H.W., Baden-Fuller Ch., Van den Bosch F.A.J.: Mastering Strategic Renewal: Mobilising Renewal Journeys in Multiunit Firms, "Long Range Planning", 2001, Vol. 34, s. 159-178.
 34. Zahra S.A.: Governance, Ownership, and Corporate Entrepreneurship: the Moderating Impact of Industry Technological Opportunities, "Academy of Management Journal" 1996, Vol. 39, s. 1713-1735.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu