BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zaplanowane działanie czy przypadek : kreacja i rozwój klastrów biotechnologicznych
Planned or by Chance : Creation and Development of Biotech Clusters
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 2, s. 67-77, rys., tabl., bibliogr. 32 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Klastry, Biotechnologia, Studium przypadku
Business cluster, Biotechnology, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Północna Karolina, Cambridge, Monachium, Kraków
Cambridge, Cracow
Abstrakt
Zadaniem prezentowanego artykułu jest przedstawienie kluczowych czynników decydujących o powstawaniu i rozwoju klastrów biotechnologicznych na świecie. Przeprowadzone wielokrotne studium przypadku w czterech wybranych krajach pozwala stwierdzić, iż drogi do utworzenia klastrów biotechnologicznych są niezwykle zróżnicowane. Nie istnieje jedna doskonała recepta pozwalająca na kreację osiągającego sukcesy klastra biotechnologicznego Można jednakże zauważyć, iż we wszystkich opisywanych przypadkach znaczącą rolę w procesie kreacji klastrów odegrały uniwersytety i jednostki badawcze. (oryginalny abstrakt)

The aim of this paper is to present the key factors that led to creation and development of biotech clusters. The analysis of four cases in different countries shows that the way to build successful biotech clusters varies immensely. However, it was possible to distinguish the most common success factor: in all presented cases it was the presence of reputable universities and research institutes in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alecke B., Alsleben C., Scharr F., Untiedt G. (2006), Are there really hightech clusters? The geographic concentration of German manufacturing industries and its determinants, "Annals of Regional Science", nr 40.
 2. Avnimelech G. (2010), A Policy-Led Development of the Life Science Cluster at The Research Triangle (North Carolina), Target Project Working Paper, Santiago de Compostela.
 3. Becattini G., Bellandi M., De Propris L. (2009), A Handbook of Industrial Districts, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 4. Beuzekom B., Arundel A. (2009), OECD Biotechnology Statistics 2009, OECD, Paris.
 5. Bojar E., Stachowicz J. (2008), Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 6. Brenner T. (2005), Innovation and Cooperation During the Emergence of Local Industrial Clusters: An Empirical Study in Germany, "European Planning Studies", nr 6.
 7. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004), Polityka wspierania klastrów: najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 8. Cooke P., De Laurentis C., Toedtling F., Trippl M. (2007), Regional Knowledge Economies. Markets, Clusters and Innovation, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 9. De Kerviler G., Levis M., Nakazawa K., Sealy S., Zimmermann L. (2007), Biotechnology - Life Sciences in Munich/Germany, Harvard Business School, Boston.
 10. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C323, z dn. 30.12.2006.
 11. Fornahl D., Henn S., Menzel M.P. (2010), Emerging Clusters. Theoretical, Empirical and Political Perspectives on the Initial Stage of Cluster Evolution, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 12. Gomułka S. (2009), Mechanism and sources of world economic growth, The Poznań University of Economics Review, nr 2.
 13. Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 14. Hauser Ch. (2010), Cluster Policy Report Germany 2008, European Cluster Observatory.
 15. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 16. http://www.bio-m.org.
 17. http://www.biotech-bayern.de.
 18. http://www.jci.pl/bioregion/potencjal-zasoby-regionu.
 19. http://www.lifescience.pl.
 20. Lord Sainsbury, Minister for Science (1999), Report on Biotechnology Clusters, Great Britain.
 21. Martin R., Sunley P. (2003), Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?, "Journal of Economic Geography", vol. 3, nr 1.
 22. Ohlin B. (1933), Interregional and International Trade, Harvard University Press, Cambridge.
 23. Papaioannou T., Rosiello A. (2009), Bio-Clusters As Co-Evolutionary Developments Of High Tech, Venture Capital And Socio-Political Institutions: A Historical Perspective Of Cambridge And Scotland, Innogen Working Paper No. 73.
 24. Pigou A. C. (1920), The Economics of Welfare, Macmillan and Co., London.
 25. Porter M. (2000), Locations, Clusters, and Company Strategy w: Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press/Books, Oxford.
 26. Rocha H., Sternberg R. (2005), Entrepreneurship: The Role of Clusters Theoretical Perspectives and Empirical Evidence from Germany, "Small Business Economics", nr 24.
 27. Rosenfeld S. A. (2003), Expanding Opportunities: Cluster Strategies That Reach More People and More Places, "European Planning Studies", nr 4.
 28. Steinle C., Schiele H. (2002), When do industries cluster? A proposal on how to assess an industry's propensity to concentrate at a single region or nation, "Research Policy", nr 31.
 29. Stoerring D. (2005), The role of universities in cluster emergence process - comparative case study the Cambridge cluster and an emerging Biomedico cluster in North Jutland, DRUID Working Papers, Denmark.
 30. Van Dijk M. P., Sverrisson A. (2003), Enterprise clusters in developing countries: mechanisms of transition and stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", nr 15.
 31. Woodside A.G. (2010), Case Study Research: Theory, Methods, Practice, Emerald Group Publishing Limited, Bingley.
 32. Zarząd Województwa Małopolskiego (2007), Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu